İçindekiler

* Revânî’nin Hayatı
* Revânî’nin Edebî Kişiliği
* Revânî’nin Edebî Şahsiyeti
* Revânî’nin Eserleri
* Revânî Dîvânı
* İşret-Nâme
* Câmi’ü’n-Nesâyih
* Revânî’nin Ele Geçmeyen Eser(Ler)i
* Hamse-i Rûmî
* Kaynaklar

Künye Bilgileri

Revânî Dîvânı
Hazırlayan: Ziya Avşar
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Giriş: 14 Sayfa
Metin: 279 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789751733528

Revânî Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın
(Giriş)

Revânî Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın
(Metin)

Edebiyat Kitaplığı tarafından yayınlandı