Regresyon Analizi

Bu kitap; İstatistik ve Ekonometri bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında zorunlu derslerden olan  “Regresyon Analizi” dersinin içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca bu konu sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda “Yordama Analizi” veya “Bağlanım Analizi” adlarıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır. Kitapta konular, öğrencilerin anlayabileceği bir dille anlatılmış, konular akademik bir dilden ziyade akıcı bir şekilde ve mümkün olduğunca gerçek uygulamalardan örneklerle kaleme alınmıştır. Anlatılan konuların daha iyi anlaşılması için uygulamalar SPSS ortamında çözülmüş ve yorumlanmıştır. Konular, 30’u çözümlü, 70 örnek problemle desteklenmiştir.

Kitap, uzun yıllar üniversitelerin çeşitli bölümlerinde “Regresyon Analizi” konusunda dersler veren yazarların; anlattıkları derslerin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki deneyimlerinden sağladıkları birikimlerle yazılmıştır. Böylece, işlenen konular okuyucuya daha kolay ve anlaşılır bir dille anlatılmıştır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Basit Doğrusal Regresyon
 • Çoklu Doğrusal Regresyon ve Matris İşlemleri
 • Kısım, Kısmi ve Çoklu Korelasyon Katsayıları
 • Belirleme ve Düzeltilmiş Belirleme Katsayıları
 • Gösterge Değişken Kullanımı
 • Artıkların İncelenmesi
 • Regresyon Tanıları
 • Çoklu Bağlantı, Otokorelasyon
 • En Küçük Kareler Yöntemi
 • Ağırlıklı En Küçük Kareler Yöntemi
 • Güven Aralıkları
 • Tümel F ve Kısmi F Testleri
 • Polinomiyal (Eğrisel) Model
 • Değişken Seçme Yöntemleri
 • SPSS Uygulamaları

KÜNYE BİLGİLERİ

Regresyon Analizi
Prof. Dr. Hamza Gamgam, Doç. Dr. Bülent Altunkaynak
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/02
Türü: İstatistik, Regresyon
226 Sayfa
1. Hamur 16×24 cm
ISBN: 9789750231933

Bir Cevap Yazın