Pratik Çalışma Kitabı III: Ceza Hukuku Özel Hükümler

Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin “Ceza Hukuku Özel Hükümler” başlıklı üçüncü kitabının 8. baskısında, özellikle 2014 yılının ilk yarısında gerçekleşen yasal değişiklikler gerek konu özetlerine gerekse pratik çalışma cevaplarına işlenmiştir. Bununla beraber konunun pratik bir şekilde pekiştirilmesini kolaylaştıran şematik anlatımlar güncellenmiş, çözümlü ve çözümlenmemiş pratik çalışma sayısı arttırılmıştır. Ayrıca kitabın kendine özgü çizgisi dolayısıyla lisans öğrenimi dışında, meslek sınavlarına hazırlıkta da tercih edilmesi nedeniyle geçmiş yıllarda meslek sınavlarında çıkmış ve ceza hukuku özel hükümler ile ilgili olan önemli sorulara cevaplarıyla birlikte yer verilmiştir. Pratik çalışma kitabında yer alan konu özetlerinin ayrıntıları için aynı yazarların “Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler” kitabının 7. baskısı (2014) dikkate alınmalıdır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Suç Tiplerine İlişkin Şematik Özetler
– Çözümlü ve Çözümlenmemiş Pratik Çalışmalar
– Örnek Yargı Kararları
– Geçmiş Yıllarda Yapılan Lisans Sınavları
– Meslek Sınavlarında Çıkmış Sorular ve Cevapları

KÜNYE BİLGİLERİ

Pratik Çalışma Kitabı III: Ceza Hukuku Özel Hükümler
Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur, Yrd. Doç. Dr. Koray Doğan, Yrd. Doç. Dr. Pınar Bacaksız, Arş. Gör. İlker Tepe, Arş. Gör. İsa Başbüyük, Arş. Gör. Serkan Meraklı
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Türü: Hukuk, Ceza Hukuku
368 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3009 7

Bir Cevap Yazın