Politik ve Askeri Savaş Sanatı II

– CARL VON CLAUSEWITZ, Savaş Üzerine
– KARL MARKS, İspanya’da Gerilla Savaşı
– FRİEDRİCH ENGELS, Ayaklanma Barikat Savaşı
– V. İ. LENİN, Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler
– V. İ. LENİN, Gerilla Savaşı
– MAO ZEDUNG Çin Devrimci Savaşında Strateji Sorunları
– VÕ NGUYÊN GİÁP, Proletaryanın Askeri Örgütlenmesi Üzerine
– VÕ NGUYÊN GİÁP, Marksist-Leninist Teori
– VÕ NGUYÊN GİÁP, Halk Savaşının Askeri Sanatı
– CHE GUEVARA, Gerilla Savaşı
– FİDEL CASTRO, Devrimin Yolu
– CARLOS MARİGHELLA, Devrimci Örgütün Kurulmasında Devrimci Eylemin İşlevi
– JOÃO QUARTİM, Brezilya’da Devrimci Savaşa Geçiş
– TUPAMAROS, Parti Ya Da Foko. Yanlış Bir İkilem
– HÜSEYİN CEVAHİR, Kitleler, Küba Devrimi ve Yeni Oportünizm

Bu derlemedeki yazılar, “Vom Kriege” (Savaş Üzerine), Carl von Clausewitz, Berlin, 1832’den; “Das revolutionäre Spanien“ (Devrimci İspanya), Marx-Engels, Werke, Band 10, Berlin/DDR, 1961’den; “Der Aufstand” (Ayaklanma) Marx-Engels, Werke, Band 8, Berlin/DDR 1960’dan; “Barikat Savaşı”, Marx-Engels, Werke, Band 22, Berlin/DDR, 1972’den; “Lessons of the Moscow Uprising” (Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler) ve “Guerrilla Warfare” (Gerilla Savaşı), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 11, Moscow 1965’den; “Problems of Strategy in China’s Revolutionary War” (Çin Devrimci Savaşında Strateji Sorunları), Mao Zedung, Seçme Yapıtlar, Cilt I, Pekin, 1967’den; “Marxist-Leninist Theory on Military Organization of the Proletariat” (Proletaryanın Askeri Örgütlenmesi Üzerine Marksist-Leninist Teori), Võ Nguyên Giáp, Hoc Tap, Ocak 1972’den; “The Military Art of People’s War” (Halk Savaşının Askeri Sanatı) Võ Nguyên Giáp, Vietnamese Studies, Nº 7, Hanoi 1965’den; “La Guerra de Guerrillas” (Gerilla Savaşı), Che Guevara, 1960’dan; “Speech to the OLAS Conference” (Devrimin Yolu), Fidel Castro, International Socialist Review, Kasım-Aralık 1967’den; “La acción revolucionaria en la constitución de la organización” (Devrimci Örgütün Kurulmasında Devrimci Eylemin İşlevi), Carlos Marighella, Kasım 1969’dan; “Dictatorship and Armed Struggle in Brazil”, João Quartım, 1971’den; “Partıdo O Foco Un falso dilema” (Parti ya da Foko – Yanlış Bir İkilem), Tupamaros, Ağustos 1971’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

KÜNYE BİLGİLERİ

Politik ve Askeri Savaş Sanatı II
Carl von Clausewitz, Karl Marks, Friedrich Engels, V. İ. Lenin, Mao Zedung, Võ Nguyên Giáp, Che Guevara, Fidel Castro, Carlos Marighella, João Quartim, Tupamaros, Hüseyin Cevahir
Çeviren: İlhan Erman
İlkeriş Yayınları
Yayın Tarihi: Haziran 2014
Türü: Siyaset, Kuram
270 Sayfa
10,5×19,5 cm
ISBN: 978-605-4087-143

Bir Cevap Yazın