Politik ve Askeri Savaş Sanatı I

“Savaş yönetmenin kendisi, kuşkusuz, çok zor değildir. Ama zorluk, savaşın temel ilkelerini anlamak için gerekli olan bilgelikte ve büyük deha sahibi olmakta da değildir. Bu ilkelere, önyargısız ve konuya tümüyle yabancı olmayan bir zihinle ulaşılabilir. Hatta bu ilkelerin harita ya da kağıt üzerinde sunulması hiç de zor değildir ve iyi bir harekât planı tasarlamak büyük ustalık gerektirmez. Güç olan, kendimiz için ortaya koyduğumuz ilkelere savaş boyunca sadık kalabilmektir.”
Carl Von Clausewitz

– SUN TZU: SAVAŞ SANATI
– NICCOLÒ MACHIAVELLI: PRENS
– CARL VON CLAUSEWİTZ: SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ
– FRİEDRİCH ENGELS: MADDİ NEDENLERDEN ÇIKARTILMIŞ PİYADE TAKTİĞİ (1700-1870)

Bu derlemedeki yazılar, Sun Tzu, “The Art of War” (Savaş Sanatı), Niccolò Machiavelli, “Il Principe” (Prens), Carl von Clausewitz, “Die wichtigsten Grundsätze des Kriegführens” (Savaşın Temel İlkeleri) ve Friedrich Engels, “Taktik der Infanterie aus den materiellen Ursachen abgeleitet” (Maddi Nedenlerden Çıkartılmış Piyade Taktiği), Marx-Engels, Werke, Band 20, Berlin, 1962’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

KÜNYE BİLGİLERİ

Politik ve Askeri Savaş Sanatı I
Sun Tzu, Niccolò Machiavelli, Carl von Clausewitz, Friedrich Engels
Çeviren: İlhan Erman
İlkeriş Yayınları
Yayın Tarihi: Kasım 2012
Türü: Siyaset, Kuram
212 Sayfa
10,5×19,5 cm
ISBN: 978-605-4087-136

Bir Cevap Yazın