Önsöz

İnsanlığa, dünya ve âhirette mutlu ve doğru yolda olmalarını sağlayacak esasları öğretmek; Yüce Rabbımıza nasıl kulluk ve ibâdet edileceğini göstermek üzere, târih boyunca Allah tarafından Peygamberler aracılığı ile gönderilen dinlerin en mükemmeli ve sonuncusu olan İslâm Dini, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından tebliğ ve tâlim edilmiştir. Bu yüce dinin ve Allah’ın son kitabı Kur’an-ı Kerîm’in hükümleri, O’nun yaşayışı,sözleri ve uygulaması açıklık kazanmıştır. Bu itibârla, Rasûlullah (s.a.s.) Efendimizin hayatını öğrenmek demektir. Çünkü Rasûlullah (s.a.s.)’in yaşayışı, sünneti, çeşitli olaylar karşısındaki davranışları bilinmeden, ne Kur’an-ı Kerîm’in anlaşılması, ne de diğer İslamî ilimlerin öğrenilmesi mümkün olabilir. Bu sebeple bir Müslüman için Rasûlullah (s.a.s.) Efendimizin hayâtını, örnek yaşayışını ve üstün ahlâkını öğrenmek ve bütün davranışlarında, O2nu rehber edinmek, dinî bir vecibedir. Nitekim Kur’an-ı Kerîm’de:
“Allah’ın Rasûlünde sizin için en güzel örnek vardır.” (1)
“Peygamber size neyi getirmiş ve emretmişse, onu alın (yapın); neyi yasaklamış ise, ondan sakının.” (2)
“Kim Peygambere itâat ederse, gerçekte Allah’a itâat etmiştir.” (3)
“Sevgili Peygamberim, şüphesiz ki sen en üstün ahlâka sâhipsin” (4), buyrulmuştur.

Künye Bilgileri

Peygamberimizin Hayatı
Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi: İrfan Yücel
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Türü: İslam, Hz. Muhammed’in Hayatı
Yayın Tarihi: 2012
280 Sayfa
ISBN: 9789751901880

Peygamberimizin Hayatı
E-kitap okumak için tıklayın