Paylaşma Davaları

03.07.2005 tarih ve 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun”da değişiklik yapan 30.04.2014 tarih ve 6537 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” (Resmi Gazete: 15 Mayıs 2014, Sayı: 29001) dikkate alınarak hazırlanmıştır. Eserin başlangıcında okuyucunun uygulama hakkında bilgi sahibi olması için dava safhası ve satış memurluğu safhası ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca her bir bölümün başlangıcında o konu ile ilgili açıklamalara da yer verilmiştir. Paylaşma/ortaklığın giderilmesi ile ilgili olarak 01 Ocak 2006 tarihi ile 01 Kasım 2014 tarihleri arasında verilen en son Yargıtay içtihatlarına yer verilmiştir. Ayrıca eserin son kısmında konu ile ilgili dava dilekçelerine, tensip, hukuki yazışma, gerekçeli mahkeme kararı gibi örneklere yer verilmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Genel Olarak
– Görevli Mahkeme
– Yetkili Mahkeme
– Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi
– Dava Hakkı, Taraf Ehliyeti, Husumet ve Taraf Teşkili
– Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamayacak Haller
– Yargılama Usulü ve Usul İle İlgili Diğer Hususlar
– Ön Sorun–Bekletici Mesele
– Aynen Paylaşma Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
– Satış Yolu ile Ortaklığın Giderilmesi ve Elde Edilen Paranın Paylaştırılması
– İhale, İhalenin Yapılması, İhalenin Feshi ve Taşınmaz Malın Alıcıya Teslimi
– Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
– Yargılama Giderleri
– Kanun Yolları
– Paydaşlıktan Çıkarma
– Dava Safhası
 
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Paylaşma Davaları
Ahmet Cemal Ruhi
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Türü: Eşya Hukuku, Gayrimenkul
1144 Sayfa
1. Hamur Sert Kapak 17×25 cm
ISBN: 975 02 3137 7

Bir Cevap Yazın