İçindekiler

* Sunuş
* Önsöz
Bölüm 1: Otizm
* Otizm Spektrum Bozukluğu
* Otizm Nedir?
* Otizmin Nedenleri
* Klinik Özellikler
* 0-3 Yaş
* Okul Öncesi Dönem (4-5 Yaş)
* Okul Çağı
* Ergenlik Ve Erişkinlik
* Ayırıcı Tanı
* Görülme Sıklığı
* Erken Tanı Ve Önemi
* Otizm Tanısı Almış Çocukların Özellikleri
* Normal Gelişim Gösteren Çocukların Özellikleri
* Otizm Tanısı Almış Çocukların Genel Özellikleri
* Otizm Tanısı Almış Çocukların Gelişimsel Özellikleri
* Ailelere Ve Eğitimcilere Öneriler
Bölüm 2: Eğitim
* Eğitim
* Eğitim Hakkı
* Eğitim Ortamları
* Mesleki Eğitim
* Yüksek Öğrenim
Bölüm 3: Sağlık Ve Bakım
* Sağlık Hizmetleri
* Engelliler İçin Sağlık Kurulu Raporu
* Evde Sağlık Hizmeti
* Sağlık Güvencesi
* Bakım Hizmetleri
* Yasal Dayanak
* Bakanlık Bakım Hizmet Politikamız
* Bakım Hizmeti Çeşitleri
Bölüm 4: İstihdam
* İstihdam
* Kamu Personeli Olmak
* Özel Sektörde Çalışmak
* Korumalı İşyerleri
* Kendi İşini Kurmak İsteyenler
Bölüm 5: İndirimler
* İndirimler
* Kaynakça

Künye Bilgileri

Otizm Spektrum Bozukluğu
Hazırlayan: Prof. Dr Gülsen ERDEN, Ankara Ünv. Psikoloji Böl.Araş. Gör. Serel Akdur, Çukurova Ünv. Fen Edb. Fak. Psikoloji Böl.Araş. Gör. Esra Angın, Kırıkkala Ünv. Fen Edb. Fak. Psikoloji Böl.Elçin Er, ASPB, Engelli ve Yaşlı Hiz. Gen. Müd. Daire Başkanı Arş. Gör. Buşra Aslan
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
83 Sayfa
Türü: Sağlık, Engelli Eğitimi, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar

Otizm Spektrum Bozukluğu
E-kitap okumak için tıklayın