İçindekiler

* Terimler Sözlüğü
* Alt Ekstremite Ortezleri
* Üst Ekstremite Ortezleri
* Gövde Ortezleri
* Alt Ekstremite Protezleri
* Üst Ekstremite Protezleri
* Rehabilitasyon Malzemeleri
* Sut Listesi

Künye Bilgileri

Ortopedik Hazır ve Ismarlama Protez Ortez Teknik El Kitabı
Hazırlayan: Doç. Dr. Özlem Güven Ülger, Mustafa Gültekin
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
376 Sayfa
Yayın Tarihi: 2014
Türü: Sağlık, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9786054628728

Ortopedik Hazır ve Ismarlama Protez Ortez Teknik El Kitabı
E-kitap okumak için tıklayın

İbn-i Sina Tıp Kitaplığı tarafından yayınlandı

ibn-i-sina-tip-kitapligi İbn-i Sina Batı'da Avicenna olarak bilinen ünlü bilgin. Tıp ve Felsefe alanında önemli eserler bırakmıştır. Kitabü'ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu) kitapları Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur.