Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı

Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku” isimli bu çalışma, yeni TBK ve TTK’ya göre öğrenciler için hazırlanmış bir ders kitabıdır. Ancak diğer ders kitaplarından nispeten farklıdır. Çalışmada önce öğrencilerin mutlaka öğrenmesi gereken temel konular seçilmiş, tekrarlardan kaçınmak amacıyla konular arasında sınırlandırmalar yapılmış, sonra bu konular başlıklar halinde ele alınmıştır. Her bir konu başlığında açıklamalardan sonra, o konuyla ilgili bir olay ve bu olayın çözümü yazılarak anlatım güçlendirilmeye ve pekiştirilmeye çalışılmıştır. Kitapta 140’ın üzerinde olay çözümü yapılmıştır. Bu olaylar çözülürken, özellikle doktrindeki görüşlerden ve -yeni TTK ve TBK’yı etkilediği ölçüde eski TTK ve BK döneminde yayınlanan- Yargıtay kararlarından yararlanılmıştır.
Keza yeni TTK ile ilgili olarak son dönemde yayınlanmış bazı Yargıtay kararları da çalışmada değerlendirilmiştir.
Ayrıca kitaptaki her bir başlığın sonuna “Temel Sonuç” yazılarak, öğrencinin öğrenmesi gereken önemli noktalar bir kez daha ve çok esaslı şekilde vurgulanmaya çalışılmıştır. Bundan başka çalışmanın sonuna bazı sınav soruları ve başka olaylar da eklenmiş, böylelikle öğrencilere sınavlarda çıkabilecek sorular hakkında yol gösterilmesi amaçlanmıştır.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Adi Ortaklık
– Ticaret Ortaklarının Genel Hükümleri
– Kollektif Ortaklık
– (Adi) Komandit Ortaklık
– Anonim Ortaklık
– Limited Ortaklık
– Çözülecek Olaylar ve Sınav Sorularından Örnekler

KÜNYE BİLGİLERİ

Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı
Prof. Dr. Oruç Hami Şener
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Mart 2015
Türü: Hukuk, Şirketler Hukuku
828 Sayfa
1. Hamur 17×25
ISBN: 9789750232329

Bir Cevap Yazın