Orta Doğuda Siyaset
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
Orta Doğu Neresi? Orta Doğu’nun Demografik Ekonomik ve Siyasi Yapısı
Orta Doğu Neresi?
Orta Doğu Kavramının Ortaya Çıkması ve Yaygınlaşması
Orta Doğu Kavramının Belirsizliği ve Farklı Kullanım Kalıpları
Medeniyetler Merkezi Olarak Orta Doğu
Orta Doğu’nun Demografik Yapısı
Orta Doğu’nun Ekonomik Yapısı
Orta Doğu’nun Siyasi Yapısı
Orta Doğu Siyasi Coğrafyası
Orta Doğu’da Monarşiler
Orta Doğu’da Cumhuriyetler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
20.Yüzyılda Orta Doğu: Sömürgecilikten Bağımsızlığa
Giriş
Lübnan: Bağımsızlık Beklentisi Mandaya Dönüşüyor
Osmanlıdan Baas’a Uzanan Suriye’de Zorlu Süreç
Ürdün: İngiliz Sömürgesinden Bağımsız Devlete
Mısır’da İngiliz Yönetimi
Yemen: Osmanlı Sonrası İstikrarsız Bir Ülke
Irak: Sömürgeden Bağımsızlığa
İran: Safevilerden Günümüze
Suudi Arabistan: Petrolün Siyasal Gücü
Kuveyt: Zengin Ama Güvensiz
Diğer Körfez Ülkeleri
Birleşik Arap Emirlikleri
Umman
Katar
Bahreyn
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Soğuk Savaş Döneminde Orta Doğu
Giriş
Soğuk Savaş’ın İlk Yıllarında Orta Doğu
Birinci Arap-İsrail Savaşı
Süveyş Savaşı ve Bölgesel Etkileri
Orta Doğu’da Mikro Soğuk Savaş ve İdeoloji
1967 Savaşı ve Bölgesel Sonuçları
1973 Arap-İsrail Savaşı
Orta Doğu’da Yeniden Şekillenen Dengeler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
İran Devrimi ve Körfez Savaşları
Giriş
İran Devrimi
Birinci Körfez Savaşı (İran-Irak Savaşı)
Savaşın Nedenleri
Savaş Süreci
Savaşın Sonuçları
Savaşın Türkiye’ye Etkisi
İkinci Körfez Savaşı (1990-1992)
Savaşın Nedenleri
Körfez Krizi ve Savaşı
Savaşın Bölgesel ve Uluslararası Etkisi
Savaşın Türkiye’ye Etkisi
Üçüncü Körfez Savaşı (Irak’ın İşgali ve Saddam Rejiminin Devrilmesi)
Savaşın Nedenleri
Savaş Süreci
Savaşın Sonuçları
Savaşın Türkiye’ye Etkisi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Orta Doğu’da Barış Süreci
Giriş
İsrail’in Doğuşu ve Filistin Sorunu
Taksim Planı ve İsrail’in Kuruluşu
Arap-İsrail Savaşları
1948 Savaşı
1956 Süveyş Krizi / İsrail’in Mısır’a Saldırı
1967 Savaşı/ 6 Gün Savaşı
1973 Ekim Savaşı
Camp David Sonrası Gelişmeler
Oslo Sonrasında Orta Doğu Barış Süreci
Gazze Saldırısı Sonrası Süreç ve Netanyahu Dönemi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Yararlanılan İnternet Adresleri
Orta Doğu’da Enerji Kaynakları ve Politikaları
Giriş
Küresel Enerji Piyasası Açısından Orta Doğu’nun Konumu ve Önemi
Dünya Enerji Üretimi ve Tüketiminde Orta Doğu Ülkelerinin Rolü
Enerji Ticaretinin Uluslararası İlişkilere Etkisi
Enerji Rezervine Sahip Orta Doğu Ülkelerinin Siyasal ve Toplumsal Yapıları ve Petrol Politikaları
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Türkiye’nin Orta Doğu Politikaları
Giriş
Türkiye’nin İran Politikası
Türkiye’nin Irak Politikası
Türkiye’nin Suriye Politikası
Türkiye’nin İsrail-Filistin Politikası
Küresel Güçlerin Orta Doğu Politikası: Mücadelenin Diplomatik ve Stratejik Boyutları
Giriş
İngiltere’nin Orta Doğu Politikası
Çarlık Rusyası ve Orta Doğu
Sscb’nin Orta Doğu Politikası
Rusya’nın Orta Doğu Politikası
Rusya-İran İlişkileri
Rusya-İsrail İlişkileri
Arap Baharı ve Rusya’nın Politikası
ABD’nin Orta Doğu Politikası
Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Orta Doğu’da Hegemonik Güç Politikalarının Geleceğindeki Belirsizlikler

Künye Bilgileri

Orta Doğuda Siyaset
Yazarlar: Prof.Dr. Davut DURSUN, Prof.Dr. Tayyar ARI, Yrd.Doç.Dr. Ferhat PİRİNÇÇİ, Prof.Dr. Muhittin ATAMAN, Doç.Dr. Veysel AYHAN, Prof.Dr. Kemal İNAT, Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞIN
Editörler: Prof.Dr. Davut DURSUN, Prof.Dr. Tayyar ARI
Anadolu Üniversitesi
Türü: Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2013
257 Sayfa
ISBN: 978-975-06-1693-8

 

Orta Doğuda Siyaset
E-kitap okumak için tıklayın