Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk

Bu kitap, bugüne kadar yazılanların ve bilinenlerin tekrarı olmayıp, uzun yıllar süren kapsamlı ve yoğun araştırmaların ürünüdür. Yazar, yıllarca bilirkişi olarak incelediği dosyalardan derlediği somut olayları konularına göre bölümlendirerek araştırmalarının alt yapısını oluşturmuş; buna koşut olarak elli yıldan bu yana destek tazminatı konusunda verilmiş Yargıtay kararlarından seçmeler yaparak, sürekli ve tutarlı olanlarını bir araya getirerek, gereksiz sözlerden arındırıp özünü yakalayarak, bunları da konularına göre bölümlere ayırmış; bu derlemelerle birlikte geçmişten bugüne öğretide destekten yoksun kalma tazminatı konusunda yazılan ve söylenenleri, birbirinden farklı görüş ve yorumları incelemiş; Konu insan yaşamı ve yaşama hakkı olduğu için, araştırmalarını hukukun dışına taşırarak toplum bilimlerinin çeşitli dallarından yararlanmaya çalışmış; bu bağlamda aile yapılarını, kişiler arası ilişkileri, zaman içinde toplumun değişimlerini, yaşam biçimlerini, ölümle sonuçlanan çeşitli olayları incelemiş; olayların yazılı ve görsel yayın organlarında veriliş biçimlerini, toplumun tepkilerini gözlemlemiş; bütün bunları yaptıktan sonra, ölüm sonucu destekten yoksun kalma tazminatı ile ilgili yazılarını yazmaya başlamıştır. İşte bu kitap, uzun yıllar süren çeşitli araştırmaların ürünü ve yıllarca bölüm bölüm kaleme alınan yazıların bir toplamıdır. Kitapta aranan pek çok şeyin yanıtı bulunacaktır: Kimlerin destek olabileceği, kimlerin destekten yoksun kalmış sayılacağı, yoksun kalınanın ne olduğu, tazminatın unsurlarının neler olduğu, nasıl ve hangi ölçülere göre hesaplanacağı olabildiğince açık, yalın ve kolay anlaşılır biçimde anlatılmaya çalışılmıştır. Destek tazminatı konusunda açılan bir davada taraflar, avukatlar ve yargıçlar, aradıkları Yargıtay kararlarını, konularına ayrılmış olarak topluca bir arada görebilecekler; dilerlerse ilgili bölümleri alıntılayıp, fotokopilerini çekip mahkeme dosyalarına koyarak duraksamalarını giderecek; ihtiyaçları olan bilgilere ulaşabileceklerdir. Ayrıca her olayın yasal dayanaklarını, yasa maddelerini, maddelerin uygulanış bçimlerini ve bunlara ilişkin Yargıtay kararlarını kolayca öğrenebileceklerdir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Ölüm Nedeniyle Tazminat
– Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hukuksal Niteliği
– Destek ve Desteklik
– Destekten Yoksunluk
– Destekten Yoksunluk Süreleri/Destek Dönemleri/Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Destek Payları/Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Parasal Değerlendirmesi/Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması/Destekten Yoksun Kalma Tazminatından İndirimler/Kusur İndirimi/Dul Eşin Evlenme Şansı İndirimi/Yetiştirme Giderlerinin İndirimi/Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık ve Gelirleri/Dava Öncesi Yetersiz Ödemelerin Tazminattan İndirimi/Hatır Taşıması Nedeniyle İndirim/Ölüm ve Destekten Yoksunluk Nedeniyle Tazminat Davaları/Görev ve Yetki/Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davalarında Zamanaşımı/Tazminat Davalarında Faiz Uygulaması

KÜNYE BİLGİLERİ

Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk (Yargıtay Kararları, Bilirkişi Raporları ve Dilekçe Örnekleri)
Çelik Ahmet Çelik
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Türü: Hukuk, Borçlar Hukuku
674 Sayfa
1. Hamur Sert Kapak 17×25 cm
ISBN: 975 02 3077 6

Bir Cevap Yazın