Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

1. Ünite
Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş ve Temel Kavramlar
Ölçme Ve Değerlendirmenin Anlamı
Eğitim Sistemi Ve Öğeleri
Ölçme
Ölçmenin Türleri
Birimin Türleri
Birimin Özellikleri
Ölçmede Ölçek Ve Türleri
Ölçmede Aracın Rolü
Ölçmenin Amaçları
Değerlendirme
Değerlendirme Türleri
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

2. Ünite
Eğitimde Ölçülen Özellikler
ÖZELLİKLERİN ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİ
DAVRANIŞLARIN SINIFLANDIRILMASI
Bilişsel Alan Davranışları
Duyuşsal Alan Davranışları
Psiko-motor Alan Davranışları
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

3. Ünite
Ölçme Araçlarının Nitelikleri
ÖLÇME ARAÇ VE YÖNTEMLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Hata
Hata Türleri
Güvenirlik
Güvenirlik Artırma Yolları
ÖLÇME ARAÇLARI İÇİN GÜVENİRLİK KESTİRİLME YÖNTEMLERİ
ÖLÇMELERDE YAPILAN HATANIN STANDART DEĞERİ
GEÇERLİK
Geçerlik Türleri
KULLANIŞLIK
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

4. Ünite
Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI
Yazılı Yoklamalar
Yazılı Yoklamaların Özellikleri
Yazılı Yoklama Türleri
Yazılı Yoklama Sorusu Yazımında Dikkat Edilecek Özellikler
Yazılı Yoklamalarda Puanlama
Kısa Cevaplı Testler
Kısa Cevaplı Testlerin Türleri
Kısa Cevaplı Testlerin Özellikleri
Kısa Cevap Test Sorusu Yazımında Dikkat Edilecek Özellikler
Kısa Cevaplı Testlerde Puanlama
Doğru-Yanlış Testleri
Doğru-Yanlış Testlerinin Özellikleri
Doğru-Yanlış Test Sorusu Yazımında Dikkat Edilecek Özellikler
Ödevler
Sözlü Sınavlar
Sözlü Sınavların Özellikleri
Sözlü Sınavlara Soru Yazımında Dikkat Edilecek Özellikler
Çoktan Seçmeli (Seçme Gerektiren) Testler
Çoktan Seçmeli Testin Özellikleri
Çoktan Seçmeli Testlerde Madde Tipleri
Çoktan Seçmeli Test Sorusu Yazımında Dikkat Edilecek Özellikler
Kendimizi Sınayalım
Kendimiz Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

5. Ünite
Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Kullanılan Araçlar
SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖZ DEĞERLENDİRME
AKRAN DEĞERLENDİRME
PERFORMANS ÖDEVLERİ VE ÖLÇÜLMESİ
PROJELER
GÖZLEM FORMLARI
KAVRAM HARİTALARI
KAVRAM HARİTALARINDA PUANLAMA
BİREYSEL GELİŞİM DOSYASI (PORTFOLYO)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

6. Ünite
Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel Yöntemler
ÖLÇME SONUÇLARINA UYGULANAN İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER
ÖLÇME SONUÇLARININ DÜZENLENMESİ
BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLERİN HESAPLANMASI
Merkezi Yığılma Ölçüleri
Merkezi Dağılım Ölçüleri
Bağıl Değişkenlik Katsayısı (V)
STANDART PUANLAR
Z Puanı
T Puanı
Farklı Dağılımlardaki Standart Puanların Karşılaştırılması
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimiz Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

7. Ünite
Değerlendirme ve Not Verme
SINAV SONUÇLARININ NOTA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
MUTLAK DEĞERLENDİRME
BAĞIL DEĞERLENDİRME
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

8. Ünite
Madde Analizi İle Ölçme Aracı Geliştirme
SINAV HAZIRLAMA
Sınavın Amacı
Test Kapsamının ve Ölçülecek Niteliklerin Belirlenmesi
Soru Yazımı
Soru Düzeltme Çalışmaları (Redaksiyon)
Test Formunun Oluşturulması ve Çoğaltma
Uygulama
Puanlama
TEST GELİŞTİRME VE MADDE ANALİZİ
BASİT YÖNTEMLE MADDE ANALİZİ YAPARAK TEST GELİŞTİRME
MADDE ANALİZİNİN ADIMLARI
HENRYSSON YÖNTEMİ
TEST PARAMETRELERİNİN KESTİRİLMESİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

Künye Bilgileri

Ölçme ve Değerlendirme
Yazar: Prof. Dr. Selahattin Gelbal
Anadolu Üniversitesi
Türü: Eğitim, Sınavlar, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2013
144 Sayfa
ISBN: 978-975-06-1509-2

 

Ölçme ve Değerlendirme
E-kitap okumak için tıklayın