Müze ve Galeri Eğitimi

İÇİNDEKİLER

Sunuş
Dizi İçin Genel Giriş
Türkçe Çeviri İçin Önsöz
Önsöz
Teşekkür
Kısaltmaların Listesi

1. Müze ve Galerilerde Eğitime Giriş
BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL BAKIŞ AÇILARI
2. Uygar Bir Halk İçin Müzeler
3. Ondokuzuncu Yüzyıla İlişkin Üç Olgu İncelemesi
4. İleri ve Geri Gidişler
5. Savaşlar Arasında
6. Temeller ve Felsefeler
7. Bir Mesleğin Doğuşu
İKİNCİ BÖLÜM: YÖNETİM VE YÖNTEMLER
8. Günümüzde Kendi Bağlamı İçinde Müze ve Galeri Eğitimi
9. Yönetsel Konular 1: Politikalar ve Personel İstihdamı
10. Yönetsel Konular 2: Organizasyon ve Planlama
11. Müze ve Galerilerde Öğrenme: Felsefe ve Yöntem
12. Program Tasarımlama ve Değerlendirme
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İZLEYİCİLER VE YAKLAŞIMLAR
13. Tüm Toplumla Çaışma
14. Okul Hizmetleri 1: Müzede
15. Okul Hizmetleri 2: Dışarda
16. Eğitim İçin Müzeler
17. Yirmibirinci Yüzyıl İçin Müze ve Galeri Eğitimi

TÜRKÇE ÇEVİRİ İÇİN ÖNSÖZ
Müze ve galeri eğitimi dinamik ve hızla gelişen bir alandır. Son on yılda, müzeler, ziyaretçileri ile başarılı ilişki kurmanın önemini vurgulayan modellere daha sıkıca yerleşmiş ve sonuçta müzelerin eğitim rolü daha önemli olmuştur. Buna ek olarak eğitimsel rol de değişmiştir. İlk olarak bu rolün tanınması artmıştır; ikinci olarak, bilgi aktarımından kişisel bağın kurulmasını olanaklı kılmaya doğru güçlü bir gelişme olmuştur.
Ülkeden ülkeye, kurumdan kuruma değişse bile, müzelerin eğitim rolü, müzelerin temel kimliğiyle daha fazla bütünleşmeye başlamıştır. Ancak geriye dönüş olmayacaktır: Müzeler şimdi izleyicilerine bağımlıdır ve müzeler izleyicilerinin gereksinimlerini ve isteklerini yerine getirmede ve anlamada daha incelikli yollar geliştirme gereksinimini duymaktadır.
Müzede öğrenme kaçınılmaz olarak disiplinler arasıdır, sosyal ve disiplinlere ilişkin sınıflama sistemlerini ortaya koyabilir. Müzede öğrenme geniş bir ziyaretçi kesimi için değer taşır ve formal öğrenme, kendi kendine öğrenme ve aile öğrenmesi alanlarıyla ilişkisi kurulabilir. Müze eğitiminin temeli olan nesnelerden öğrenme yalnızca bütüncü olabilir. Beceri gelişimini (okur yazarlık ve sayı sayma da dahil olmak üzere) kapsayabilmekte, bilgiyi ve farkındalığı arttırabilmekte; soyut kavramları temellendiren ve kişisel bağları aydınlatan deneyimler sunabilmekte ve toplumsal öğrenmeyi sağlayabilmektedir.
Müzeler karmaşık ve öngörülmez deneyimlerdir. Müze deneyimi hem çok heyecan verici, hem de hüsrana uğratıcı olabilir; ama müzelerin eğitimsel çalışmaları hiçbir zaman bugünkü kadar açıkça kabul edilmemiştir.
Müze ve Galeri Eğitimi’nin Türkçe yayınlandğını görmek beni heyecanlandırmaktadır ve kitabın her yaştan pek çok yeni öğrenciyi müzelerde çalışma ve müzeyi inceleme sevinciyle tanıştıracağını umuyorum.
EILEAN HOOPER-GREENHILL
Leicester Ağustos 1999

ÖNSÖZ
Müze ve Galeri Eğitimi, müzelerin ve galerilerin eşsiz bir bilgi, esin, eğlence ve veri kaynağı olduğuna inanan ve başkalarının da bunu fark etmelerini sağlamak isteyen herkes için yazılmıştır. Kitap, müzelerin eğitim rolünün gelişimini ondokuzuncu yüzyılın başından bugüne ve geleceğe doğru izlemekte, müzecilik işinin bu yönünün yönetimi için stratejiler sunmakta, uygun çalışma yöntemlerini anahatlarıyla anlatmakta ve iyi uygulama örneklerini betimlemektedir.
Müzelerin ruhu harekete geçirme ve zihni geliştirme gücüne duyulaninanç pek çok kurumun kuruluş ilkesi olsa da, son iki yüzyılda müzelerin eğitim potansiyelinde açık bir gelişme olmamıştır. Müze ve galerileri olabildiğince çok insan için olabildiğince ulaşılır kılmak isteyenlerin yoluna pek çok engel çıkmıştır. Bunların belki de en büyüğü “müze eğitimi”nin tanımıdır. Son iki yüzyılda bu tanımda çok önemli bir değişim olmuştur. Müzelerin eğitim rolü başlangıçta müze işletmesinin tanımını içine alırken, 1930’larda büyük ölçüde ilkokul çocuklarıyla yapılan çalışmalarla sınırlandırılmıştır. O zamandan bu yana, müzelerin eğitim işlevleri öyle gelişmiş ve genişletilmiştir ki, günümüzde pek çok müzenin kullanıcılarına coşkuyla kucak açtığı ve bilgi, esin, eğlence ve veri için yeni fırsatlar açıldığı görülebilir. Ne var ki, bugün bile müzelerin eğitim işlevlerinin müzelerin merkezinde ne kadar derine nüfuz etmesine izin verilmesi gerektiği ve müzelerin eğitim işlevinin gerçekten merkezde olup olmadığı konusunda tartışmalar vardır.
Bu kitap, sergileri ve koleksiyonları çoğaltmak ve tamamlamak üzere tasarlanan müzelerin ve galerilerin adı geçen etkinlikleri üzerinde durmaktadır. Kitap, bir müze veya galeri eğitim bölümünce uygun biçimde yürütülebilecek bu etkinlikleri müzelerin geniş eğitim alanı bağlamına yerleştirerek, ikisinin karşılıklı ilişkilerini göstermektedir. Bu geniş eğitim alanının daha ayrıntılı çözümlemesi başka kitaplarda ele alınacaktır.
Müze ve Galeri Eğitimi, müzecilik bölümü öğrencilerine, özellikle de müze eğitimi konusunda çalışanlara; müze uzmanlarına, müzeleri ve koleksiyonlarını kullanma yöntemleri geliştirmek isteyen öğretmenlere ve öğretmen eğitmenlerine yararlı olacaktır.

KÜNYE BİLGİLERİ

Müze ve Galeri Eğitimi
Eilean Hooper-Greenhill
Çevirenler: Meltem Örge Evren, Emine Gül Kapçı
Yayına Hazırlayan: Bekir Onur
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim
Yayın Tarihi: 1999
230 Sayfa
ISBN: 975482486X

 

Müze ve Galeri Eğitimi
E-kitap okumak için tıklayın

Bir Cevap Yazın