İçindekiler
* Kapak
* Öz Geçmiş
* Özet (Türkçe)
* Özet (İngilizce)
* İçindekiler
* Ön Söz
* Kısaltmalar
* Giriş
* XVIII. Yüzyılda Siyasî ve Sosyal Durum
* XVIII. Yüzyılda Edebî Durum
* Müellifin Hayatı ve Eserleri
* Muvakkit-zâde Pertev’in Hayatı
* Doğumu ve Adı
* Eğitimi ve Mahlası
* Memuriyeti
* Ailesi
* Ölümü
* Eserleri
* Divân
* Şu’arâ Tezkiresi
* Vakayi’- nâme
* Şerh-i Yek-Beyt-i Süleyman Neş’et
* Metin
* Sonuç
* Kaynakça

Künye Bilgileri

Muvakkit-Zâde Muhammed Pertev Dîvânı
Hazırlayan: Dr. Ekrem Bektaş
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
448 Sayfa
Yayın Tarihi: 2007
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı,E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar

Muvakkit-Zâde Muhammed Pertev Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın

Edebiyat Kitaplığı tarafından yayınlandı