Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

Mevcut kitap 5718 sayılı MÖHUK’un yürürlükte olduğu altı yılı aşkın dönemde çeşitli Yargıtay Daireleri tarafından bu kanunla ilgili olarak verilen kararların tasnifi ve irdelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, emsal oluşturacak nitelikteki Yargıtay kararları ilgili oldukları kanun maddesi altında kronolojik sırayla tasnif edilmiştir. Eserde yer verilen her bir karar metni için, ‘Mevzuat’ başlığı altında, karar içinde atıfta bulunulan MÖHUK maddeleri ile diğer kanun ve uluslararası sözleşme maddeleri gösterilmektedir. Daha önemli olarak, ‘İçtihat Özeti” başlığı altında, her bir Yargıtay kararının dayandığı hukuksal gerekçeyi içerecek şekilde bir içtihat özetine yer verilmektedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Karar Tasnifi
– Mevzuat Maddeleri
– İçtihat Özetleri
– Karar Metinleri

KÜNYE BİLGİLERİ

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun / Yargıtay Kararları
Prof. Dr. Bülent Çiçekli
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Türü: Hukuk, Uluslararası Hukuku
384 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 2997 8

Bir Cevap Yazın