Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun yürürlüğe girdiği 2007 yılından beri uygulamada bir çok kararlara konu olmuş olup, eserde ilk derece mahkemesinin somut uyuşmazlıkla ilgili gerekçesi ile Yargıtay İçtihatlarının özetleri belki de ilk kez bir arada yanyana sunulmuştur. Titiz bir çalışmanın ürünü olan eserin temel amacı Yüksek Mahkemenin ilkesel anlamda bu alandaki uyuşmazlıklarla ilgili yaklaşımlarını yansıtmak, uygulama birliğine katkıda bulunmak ve doktrine sistematik içtihat zenginliği sağlamaktır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Yabancılık Unsuru
– Milletlerarası Yetki
– Yetki Anlaşması
– Münhasır (kesin) Yetki
– LexFori İlkesi
– Yetkili Yabancı Hukuk
– Türk Kamu Düzenine Aykırılık
– Müşterek Mutad Mesken
– Yabancı Mahkeme İlamının Kesin Hüküm veya Kesin Delil Etkisi
– Mülteci-Sığınmacı
– Türklerin Kişi Hâllerine İlişkin Davalar
– Yabancıların Kişi Hâllerine İlişkin Davalar
– Tanıma ve Tenfiz
– Apostil Şerhi
– Hukuki İşlemlerde Şekil
– Teminat
– Yabancı Devletin Yargı Muafiyeti
– Yabancı Hakem Kararları/Konu ile İlgili Uluslararası Mevzuat

KÜNYE BİLGİLERİ

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku
Muktedir Lale
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Türü: Hukuk, Uluslararası Hukuku
698 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3001 1

Bir Cevap Yazın