Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku – CISG

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) 01.08.2011 tarihinden itibaren ülkemizde, ticari ilişkilerimizin 2/3’ünden fazlasının gerçekleştiği ABD ve Almanya, Rusya, Irak gibi dış ticaretimizde önemli rol oynayan ilk 20 ülkenin 16’sında ve diğer birçok ülkede yürürlüktedir. Türkiye Antlaşmayı çekince koymadan kabul etmiştir. Birinci baskının yayımlandığı 2011 yılından bugüne (Ocak 2015) Antlaşma tarafı ülke sayısı 76’dan 83’e çıkmıştır. Bu baskıda, ilk baskıda incelenen Uygulama Alanı ve Genel Hükümler (Kısım I), Sözleşmenin Kurulması (Kısım II), Malların Satımı (Kısım III) ve Son Hükümler (Kısım IV) başlıklarının yanında, Antlaşma Kısım III’teki Bölüm V “Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine İlişkin Ortak Hükümler” başlığı da sistematik şekilde incelenerek kitaba dahil edilmiştir. Böylece Antlaşma konu ve madde olarak tamamlanmış bulunmaktadır.

İncelemede Antlaşmanın sistematiğine büyük ölçüde sadık kalınmakla beraber, Antlaşma Kısım IV Son Hükümler ayrı başlık altında bu baskıda da yer almamıştır. İlgili hükümler, daha önce olduğu gibi ilgili başlıklarda yeri geldikçe incelenmiştir.

Kitap hazırlanırken konunun ana hatları ile anlatılmasına, hâkim görüş ve uygulamalara öncelik verilmeye çalışılmış, doktrinde yer alan tartışmaların aktarılmasından kaçınılmıştır. Böylece konu genel ve ana hatları ile uygulama, öğrenciler ve ilgilileri için anlaşılır kılınmaya çalışılmıştır.

Antlaşma otonom bir uygulamayı ön plana çıkardığından kitapta karşılaştırmalı bir çalışma tercih edilmemiş, yeri geldikçe yapılan kısa karşılaştırmalı açıklamalarla yetinilmiştir. İlk baskıda olduğu gibi bu baskıda da uygulama örnekleri  yabancı mahkeme ve tahkim kararlarından oluşmaktadır. Bir sonraki baskıda yerel uygulama örnekleri vermek umuduyla.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • CISG Uygulama Alanı ve Genel Hükümler
 • Sözleşmenin Kurulması
 • Malların Satımı
 • Satıcının Yükümlülükleri
 • Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi
 • Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve Üçüncü Kişilerin Hak Veya Talepleri
 • Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlâli Halinde Alıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar
 • Alıcının Yükümlülükleri
 • Semenin Ödenmesi
 • Teslim Alma
 • Sözleşmenin Alıcı Tarafından İhlali Halinde Satıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar
 • Hasarın İntikali

KÜNYE BİLGİLERİ

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku – CISG
Prof. Dr. Zafer Zeytin
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/02
Türü: Borçlar Hukuku
446 Sayfa Ciltli
1. Hamur 17×25 cm
ISBN: 9789750232053

Bir Cevap Yazın