İçindekiler
Ön Söz
Kısaltmalar
Giriş

I. Bölüm
Mehmed Sıdkî
Hayatı ve Edebî Şahsiyeti

II. Bölüm
Mehmed Sıdkî Dîvânı’nın Şekil Özellikleri
Tertip
Vezin
Kafiye
Redif

III. Bölüm
Mehmed Sıdkî Dîvânı’nda Din ve Tasavvuf
Din
İtikat
Allah
Melekler
Kitaplar
Peygamberler
Ahiret ve İlgili Mefhumlar
Kader ve Kaza
Hayır ve Şer
İbadet
Namaz
Oruç
Hac
Sure, Ayet ve Hadisler
Sureler
Ayetler
Hadisler
Tasavvuf
Bazı Tasavvufî Kavram ve Telakkiler
Aşk
Gönül
Fenâ-Bekâ
Vahdet-Kesret
Mâsivâ
Zâhir-Bâtın
Nefis, Benlik
Fakr, Acz
Terk

IV. Bölüm
Mehmed Sıdkî Dîvânı
Transkripsiyon İşaretleri
Nüsha Özellikleri
Metin
Sonuç
Kaynakça
Dizin

Künye Bilgileri

Mehmed Sıdkî Dîvânı
Dr. Abdullah Eren
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
226 Sayfa
Yayın Tarihi: 2012
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir
ISBN: 9789751736338

Mehmed Sıdkî Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın

Edebiyat Kitaplığı tarafından yayınlandı