Medeni Usul Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı

Adil yargılanma hakkı, bir insan hakkı ve temel bir yargısal hak olarak, tüm yargılama alanlarında kabul edilmektedir. Bununla birlikte medeni usul hukuku bakımından, konunun önemi üzerinde ayrıca durulmalıdır. Özellikle, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru imkânının kabul edilmesinden sonra hukuk yargılaması bakımından adil yargılanma hakkının daha ayrıntılı olarak bilinmesi önem kazanmıştır. İncelemekte olduğunuz eserde, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası metinlerle korunan, gerekse Anayasa’da garanti altına alınan adil yargılanma hakkının tüm unsurları, Türk medeni usul hukuku açısından irdelenmiş, bu yapılırken ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin zengin içtihat birikiminden faydalanılmıştır. Böylelikle, etkin hukuki korumanın gerçekleşebilmesi ve adalete erişim için Türk medeni usul hukukunun eksik yönleri tespit edilmeye çalışılmış ve bu eksikliği gidermek amacıyla çeşitli öneriler sunulmuştur. Eser ayrıca, tarafların adil yargılanma hakkından faydalanabilmesi için uygulamacılara ışık tutacak niteliktedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Adli Yargılanma Hakkı Kavramı ve Hakkın Uygulama Alanı
– Adil Yargılanma Hakkının Unsurları

KÜNYE BİLGİLERİ

Medeni Usul Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı
Yrd. Doç. Dr. Sezin Aktepe Artık
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Türü: Hukuk, Medeni Hukuk
438 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 17×25 cm
ISBN: 975 02 3102 5

Bir Cevap Yazın