Liberal Ekonomilerde Devlet Müdahaleleri ve İflasın Ertelenmesi Kurumu

Bu kitapta, şirketlerin iflasın ertelenmesi aşamasına gelinceye kadar yaşamış oldukları veya yaşaması muhtemel krizler ve hukuki sorunlar anlatılmış; iflasın ertelenmesi talebinde bulunma zamanı, bunun şirket açısından hayati önemi ele alınarak örneklerle anlatılmıştır. Bu kurum ile ilgili uygulamada karşılaşılan mali, hukuki sorunlardan ve bunların çözüm yollarından bahsedilmiştir. İflasın ertelenmesi sürecinde doğru bilinen mali ve hukuki yanlışlar, bunların giderilme yolları, şirket değerlemesi, borca bataklık, iyileştirme projesi, ve kayyım ataması ile ilgili konularda tek tek ele alınarak açıklanmıştır. Bu sürecin uygulanmasında olması gereken ancak göz ardı edilen mali vehukuki vb. hususlar hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bu kitapla ilgili kanun maddelerinden bahsedilerek kitap içeriğine alınmış ve bu konuda yazılmış olan kitaplara, makalelere, görüşlere de değinilmiştir. Ayrıca iflasın ertelenmesi sürecindeki gerçek olaylardan örnekler alınarak anlatılmış ve Yargıtay içtihatları konu başlığı olarak ayrı ayrı aynen kitaba yansıtılmıştır.

 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Küresel Krizler ve Ülkemizde Uygulanan Yapılandırma Modelleri
  • İflas ve İflasın Ertelenmesi Kurumu
  • Finansal Tablolar
  • Borca Bataklıkta Gerçeğe Uygun Değer ve Tespiti ve Muhasebe Standartları
  • İflasın Ertelenmesinde Bilirkişi İncelemesi ve Kayyım Atanması
  • İyileştirme Projesi ve Islah Çalışmalarının Değerlendirilmesi
  • Yargıtay Kararları ve İçtihatları

KÜNYE BİLGİLERİ

Liberal Ekonomilerde Devlet Müdahaleleri ve İflasın Ertelenmesi Kurumu
Murat Şimşek
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Türü: İcra ve İflas Hukuku
332 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3076 9

Bir Cevap Yazın