Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri

Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Sunuş
İçindekiler
Giriş
Açılış Konuşmaları
Fatma Şahin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Prof. Dr. Cemal Taluğ
Ankara Üniversitesi Rektörü
Dr. Aylin Çiftçi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Emine Özmete
Ankara Üniversitesi
Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Bildiriler
İkili Konferanslar Bildirileri
İkili Konferans (I) :
“Türkiye’de Yaşlılık ve Yaşlanma”
Prof. Dr. Nükhet Hotar
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Yaşlılığa Bakışı ve Yaşlılık Politikaları ”
Dr. Gazi Alataş
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
İkili Konferans (II) : “Dünyada ve Türkiye’de Yaşlılığın Değişen Görünümü, Değişen Politikaları ve Gelişen Aktif Yaşlanma Kavramı ”
Doç. Dr. İlhan Dülger
Odtü Eğitim Bilimleri Fakültesi
“Kuşaklar Arası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma ”
Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu
Odtü Sosyoloji Bölümü
Oturum Bildirileri
I. Oturum:
“Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar-I” “Yaşlanan Toplum: Türkiye’de Demografik Geçiş ve Yaşlanma Olgusu”
Halit Kumtepe
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı
Seçil Akay
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı
“Türkiye’de Yaşlılık Dönemine İlişkin Beklentiler Araştırması”
Abdülkadir Abduşoğlu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Araştırma, Geliştirme ve Proje Daire Başkanı
“Yaşlılık, Çalışma Yaşamı ve İş Gücü Olarak Yaşlılar”
Prof. Dr. Süleyman Özdemir
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölümü
II. Oturum:
“Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikaları”
“Türkiye’de Yaşlılık Yoksulluk ve Sosyal İçerme Ekseninde Sosyal Yardımlar”
Şebnem Avşar Kumaz
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanı
Pınar Yavuzkanat
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı
“Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Sosyal Yardım Algısı Üzerine Değerlendirmeler”
Dr. Faruk Taşcı
İstanbul Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
“Türkiye’de Yaşlı Bakımı İçin Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Değerlendirmeler”
Doç. Dr. Levent Akın
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
III. Oturum:
“Evde Bakım ve Bakıcıların Eğitimi”
“Türkiye’de Yaşlı Bakımı Örgün Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi”
Sema Şentürk
Milli Eğitim Bakanlığı
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Projeler Şube Müdürü
“Türkiye’de Yaşlı Bakımı Yaygın/Sertifikalı Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi”
Nilgün Pandır
100. Yıl Teknik ve Meslek Lisesi
Yaşlı ve Hasta Hizmetleri Dönüşüm Koordinatörü
“Yaşlı Bakım Üçgeni”: Yabancı Bakıcı Sektörü
Doç. Dr. Ayşe Canatan
Gazi Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
“Yaşlı Bakımı Sürecinde İletişim”
Dr. Psikolog Sema Azizoğlu
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Geriatri Kliniği
“Yaşlılıkta İkinci Kariyer: Yaşlılık Ekonomik Bir Sektör mü?”
İffet Kayaerçil
Girisim, Gelişim ve Teknolojileri Derneği (Tggd) Başkan ve Türkiye Yaşlı Bilimleri ve Teknoloji Vakfı (Tüyev) Yönetim Kurulu Üyesi
IV. Oturum:
“Kuşaklar Arası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma”
“Kuramsal Açıdan Kuşaklar Arası Dayanışma: Yaşlı-Genç İlişkileri”
Prof. Dr. Aylin Görgünbaran – Araş. Görev. Sevgi Çoban
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
“Yaşlıların Evde Bakımı İçin Toplumsal Destek Sistemi Oluşturmada Gençlerin Katılımı: Kuşaklar Arası Dayanışmada Bir Model Önerisi”
Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
“Kırdan Kente Göç Etmiş Olan Yaşlıların Toplumsal Yaşama Uyumu ve Kuşaklar Arası Dayanışma”
Doç. Dr. Hayat Boz – Araş. Gör. Nuray Türkmen
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
“Aktif Yaşlanmanın Geropsikiyatrik Sorunların Azaltılmasındaki Rolü”
Doç. Dr. Eylem Şahin Cankurtaran
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
V. Oturum:
“Yaşlanma, Sağlık ve Sağlık Hizmetleri”
“Türkiye’de Geriatri – Güncel Durum”
Doç. Dr. Mustafa Cankurtaran – Uzm. Dr. Yusuf Yeşil
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Kliniği
“Yaşlılar İçin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tedavilerini Planlama”
Prof. Dr. Nuray Kırdı
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Geriatri Fizyoterapistleri Derneği Başkanı
“Yaşlılar Özelinde Hemşirelik Hizmetlerinin Farklılaşması”
Prof. Dr. Nuran Akdemir – Arş. Gör. Tuğçe Türten – Öğr. Gör. Dr. İmatullah Akyar
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Evde Sağlık Hizmetleri
Uzm. Dr. Orhan Koç – Emine Kurtluk – Gültekin Bayraktar
Sağlık Bakanlığı
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Evde Sağlık Hizmetleri
“Yaşlanma Sürecinde Egzersiz ve Doğru Spor İlkeleri”
Dr. Selda Uzun
Marmara Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
VI .Oturum:
“Evde Bakım / Destek Hizmetleri”
“Evde Bakım Hizmetleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği”
Aylin Koyuner
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürlüğü
“İyi Uygulama Modeli Olarak Londra’da Evde Bakım Örneği
Hatice Uçak
Ankara Üniversitesi
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Hizmetiçi Eğitim Hemşireliği Koordinatörü – Uzm. Hast. İşlet. Hemşire
“Yaşlı Bakımında Teknolojinin Kullanılmasına İlişkin Bir Model Denemesi: Tele Sosyal Hizmet”
Prof. Dr. İlhan Tomanbay
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
“Yaşlılar İçin Evde Bakım ve Evde Ergonomi: Geronteknolojik Yaklaşımlar”
Doç. Dr. Oya Hazer
Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
Sonuç ve Değerlendirme

Künye Bilgileri

Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri
Sempozyum Bildirisi
Yayın İçin Derleyenler: Ayhan Metin, Prof. Dr. Emine Özmete, Yaşar Kocaoğlu, Halit Kumtepe,Ali Fuat Şahin, Gülay Çelik
Kapak Resmi: Nuran Varol Baran
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
373 Sayfa
Yayın Tarihi: 3/2012
Türü: Toplum, Toplumsal Meseleler, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar

Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri
E-kitap okumak için tıklayın