Komünist Manifesto

“Özel mülkiyeti ortadan kaldırma isteğimiz karşısında dehşete kapılıyorsunuz. Oysa özel mülkiyet sizin bugünkü toplumunuzda nüfusun onda dokuzu için zaten ortadan kalkmıştır, birkaç kişi için varlığı, onda dokuzu için varolmadığı için vardır. Demek ki, siz, toplumun büyük bir çoğunluğunun mülksüzleştirilmesini zorunlu koşul olarak dayatan bir mülkiyeti ortadan kaldırmayı istediğimiz için bize saldırıyorsunuz.

Tek sözcükle, sizin mülkiyetinizi ortadan kaldırmayı istediğimiz için bize saldırıyorsunuz. Kuşkusuz, biz de bunu istiyoruz.”

KÜNYE BİLGİLERİ

Komünist Manifesto
Karl Marks, Friedrich Engels
Çeviren: İlhan Erman
İlkeriş Yayınları
Yayın Tarihi: Eylül 2008
Türü: Siyaset, İdeoloji
78 Sayfa
10,5×19,5 cm
ISBN: 978-605-4087-006

Bir Cevap Yazın