Kıymetli Evrak Hukuku

Eserde; – Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, kıymetli evrak ve senet kavramı, kıymetli evrakın genel esasları, kıymetli evrakın sınıflandırılması, kıymetli evrakın türünün değiştirilmesi, kambiyo senetlerine (poliçe-bono-çek) hakim olan temel ilkeler, poliçe bono ve çekin zorunlu unsurları, kambiyo senetlerinde ciro,aval, zamanaşımı ile ilgili ayrıntılı açıklama ve içtihatları, – 6273 sayılı Kanunla Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliklerin hukuki ve cezai yönden incelendiğini, – Ayrıntılı olarak uygulamaya yönelik kambiyo senetlerine özgü takip usullerini, – Genel mahkemelerde kıymetli evrakla ilgili görülen; kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kıymetli evrakta istirdat davası, kambiyo senetlerine istinaden açılan menfi tespit, istirdat ve sebepsiz zenginleşme davaları ile kambiyo senetlerine istinaden ihtiyati haciz taleplerine ilişkin doyurucu açıklamalar ve konularla ilgili güncel içtihatları, – 5941 sayılı Çek Kanununda düzenlenen her bir çek suçu ve kabahatinin tüm unsurlarını ve yargılama usullerine ilişkin ayrıntılı izahatları bulacaksınız.

 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları ve Çeşitleri
  • Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri
  • Bono – Poliçe – Çek
  • Kambiyo Senetlerinde Takip Usulü
  • Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali
  • Bono ve Çek Nedeniyle Açılan Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
  • Bono ve Çek Nedeniyle Açılan Sebepsiz Zenginleşme Davaları
  • Bono ve Çeke İstinaden İhtiyati Haciz
  • Çek Kanununda Düzenlenen Suç ve Kabahatler

KÜNYE BİLGİLERİ

Kıymetli Evrak Hukuku
Mahmut Coşkun
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Türü: Ticaret Hukuku
1352 Sayfa
1. Hamur sert Kapak 17×25 cm
ISBN: 975 02 3152 0

Bir Cevap Yazın