İş Güvenliği Palavramız / Paradigmanın Paradoksları

Yaptığınız her iş süreçler bütünlerinden oluşur. İşinizin ana ve alt süreçlerinin sayıları, yaptığınız işe göre değişmekle beraber, yüzleri, hatta binleri bulabilir. Yaptığınız işte en fazla kazancı sağlarken SEÇ/HSE güvenliğini de sağlamak için yapacağınız tek şey; kendi yönetim sistemlerinizi SEÇ/HSE odaklı olarak kurmaktır. Yürütme ve yasama erkleriyle birlikte özel ve kamu alanlarındaki her düzeydeki yönetici ve […]

Cumhuriyet ve Çocuk 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi

İçindekiler * Prof.Dr.Bekir ONUR’un açış konuşması * Prof.Dr.Günal AKBAY’ın açış konuşması * Sunuş 1. Cumhuriyet Tarihinde Çocuk * Talat Halman:”Çocuk Cumhuriyeti” * Mine Tan: Erken Cumhuriyetin Çocuklarıyla Bir Sözlü Tarih Çalışması * Necdet Sakaoğlu: İlkokul Kitaplarında Cumhuriyet, Yurt, Atatürk, Okul: 1923-1950 * Seçil Karal Akgün: Cumhuriyet’in İlk Onbeş Yılında Bazı Basın Organlarında Çocuk * Yahya […]

Sürmene Nüfus Defteri (1834): Araklı-Köprübaşı-Sürmene

Tarih boyunca insanlar geçmişlerini araştırma, kendilerinin ve ailelerinin tarihlerine ulaşma arzusunu hep taşımışlardır. Bilhassa yazılı belgelere dayandırılan aile şecereleri bazı toplumlarda itibarlı olmanın gereği sayılmıştır. İnsanlar yaratılış gereği mensubiyetlerinde hep asalet ya da soyluluk araya gelmişlerdir. Bu vesile ile insanoğlunun tarih arama veya kökünün derinliklerine inme isteği, her tabakadan insanın peşinden koştuğu bir gaye olmuştur. […]