Tarımsal Ürünlerin Pazarlanmasında Ticaret Borsalarının Rolü

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya gıda talebi her yıl yaklaşık yüzde 2 oranında artmaktadır. Bu talep artışının yüzde 1.8’i nüfus artışından kaynaklanırken yüzde 0.2’si ise başta Asya ülkelerinde artan gelir sonucunda ortaya çıkan yeni talepten kaynaklanmaktadır. Son on yılda gıda talebi yüzde 20 oranında artarken, gıda üretebilme yetisi ancak yüzde 8 artmıştır. Aynı trendin devam […]

Tarım Sigortacılığı; Dünya ve Türkiye’deki Uygulamaların Değerlendirilmesi

KÜNYE Tarım Sigortacılığı; Dünya ve Türkiye’deki Uygulamaların Değerlendirilmesi Kenan Keskinkılıç İzmir Ticaret Borsası Türü: Ekonomi, Dünya Ekonomisi, Tarım Nisan 2013 13 Sayfa E-Kitap okumak için tıklayın

Küresel Çelişki ve Uzak Ülkeler

Bu topraklarda doğan, doğuştan şanslı bizler; daha ilkokuldayken duymaya başladığımız “kendi kendine yeten tarım ülkesi Türkiye”, “her türlü tarımsal ürünün yetişebildiği ülkemiz” gibi tanımlamaları duyarak ve genellikle de bu özelliklerin herkese nasip olmayan bir zenginlik değil de, normal bir durum olduğunu düşünerek büyüdük. Oysa dünya böyle değil. İklim ve doğa şartları, politik koşullar, çatışma ortamları, […]

Rakamlarla Dünya Tarımı

ÇALIŞMAYA İLİŞKİN NOTLAR Bu çalışmada yer alan istatistiklerden;  Dünya ekonomisi ve tarımsal üretim değerine ilişkin istatistikler Birleşmiş Milletler (UN) verilerinden,  Dünya tarım alanları, dünya nüfusu ve ekonomik olarak aktif nüfusa ilişkin veriler Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Teşkilatı (FAO) verilerinden,  Dünya tarım alanlarına ilişkin verilerde tarla ve bahçe alanları bir arada, hayvancılık […]

Türkiye’de Biyoteknoloji ve Toplumsal Kesimler / Profesyoneller Kentsel Tüketiciler Köylüler

Türkiye’de Biyoteknoloji ve Toplumsal Kesimler / Profesyoneller Kentsel Tüketiciler Köylüler E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş Grafikler Listesi Tablolar Listesi Bölüm 1: Giriş 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Amaç ve Önem Bölüm 2: Biyoteknolojinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulama Alanları 2.1. Biyoteknolojinin Tanımı ve Gelişim Tarihi 2.2. Biyoteknolojinin Uygulam Alanları 2.2.1. Tarım ve Hayvancılık Alanında Kullanımı […]

Biyoteknoloji, Biyogüvenlik ve Sosyo-Ekonomik Yaklaşımlar

Biyoteknoloji, Biyogüvenlik ve Sosyo-Ekonomik Yaklaşımlar E-kitap okumak için tıklayın Program   15 Kasım 2007 Açılış Konuşması: Cengiz Sancak Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Açılış Konuşmaları: Mustafa Akçelik Genetik Mühendisliği ve Yaşamımızdaki Yeri Hayriye Erbaş Düşünsel Kutuplaşmalar Ekseninde Biyoteknoloji ve Türkiye Hüseyin Avni Öktem Yeni Nesil Transgenik Bitkiler Oturum Başkanı: Sebahattin Özcan Ruud A. de Maagd, The […]

Tüketiciler ve Modern Biyoteknoloji: Model Yaklaşımlar

Tüketiciler ve Modern Biyoteknoloji: Model Yaklaşımlar E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler 1. Giriş 2. Kuramsal Çerçeve 2.1. Pazar ve Tüketici Tüketici Davranışı 2.1.2. Tüketici Politikası 2.1.2.1. Tüketici politikasının araçları 2.1.2.2. Tüketici politikasının amaçları 2.1.2.3. Tüketici politikasının araçları-amaçları arasındaki etkileşim 2.2. Modern Biyoteknoloji 2.2.1.Biyoteknolojinin Temel Bilimlerle İlişkisi ve Uygulama Alanları 2.2.1.1. Tıbbi biyoteknoloji 2.2.1.2. Tarım ve […]

Dünyada ve Türkiye’de Buğday

Buğdayın Tarihçesi: Buğday medeniyetin inkişafında ilk zamanlarda mevcut olan önemli bir ziraat mahsulüdür. İnsan gıdası olarak diğer mahsullere nazaran daime birinci derecede ziraatı yapılan bir mahsul olarak tarih boyunca görülmektedir. Elde mevcut delillere göre buğdaygiller ziraatının “Paleolithic” taş devrinde mevcut olmadığı malum olmakla beraber 6000-7000 sene evvel “Neolithic” devirde ziraatının başlamış olması muhtemeldir. Mısır’da yapılan […]

Sürdürülebilir Tarım Mümkün mü?

Tarım, ülkemizde pek çok tartışmalarla sürekli gündemde. Liberal ve sol görüşler öteden beri “nasıl bir tarım istiyoruz” odağında tartışılıp duruyor. Elinizdeki kitap bu anlamda bir ilk. Çünkü tarım meselesine “yeşil politika” perspektifinden bakıyor. Yeşillerin karakteristik özelliği, eleştirinin ötesine geçip, uygulanabilir çözüm önerileri sunmaları hatta bu uygulamaların dünya üzerindeki başarılı örneklerini göstermeleridir. Süleyman Yılmaz, yeşil politikanın, […]