100. Yılında Fotoğraflarla Çanakkale

Çanakkale Şehitleri Anısına Künye Bilgileri 100. Yılında Fotoğraflarla Çanakkale Kaynak: Yetkin İşcen TBMM Yayınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türü: Tarih, Türkiye Tarihi, Uluslararası İlişkiler, Fotoğraf, E-kitap İndir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 18 Mart 2015 147 Sayfa ISBN:   E-Kitap okumak için tıklayın

1929 Polemikleri: Tıp Tarihi Notları

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Sunuş 1929 Polemikleri Birinci Polemik Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey’in Ölümü “Tıp Aleminden Hesap İsteriz !” Hekimlerin Açıklamaları Polemik Başlıyor: Hakkı Tarık’ın Soru Önergesi Ameliyatı Kim Yaptı ve Teşhisi Kimler Koydu ? İkinci Hamle: Mehmet Asım’ın Başyazısı “Ankara Doktorları Cevap Veriyorlar” “Ankara Doktorlarına Cevabımız” Hakkı Tarık Meclis’te Soru Önergesini […]

Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi ve Türkiye’de Beşeri Bilimlerin Yeniden İnşası – Elli Portre

İçindekiler   Sunuş Bilginlerin Yaşamları ve Yapıtları Mehmet Necati Lugal Besim Atalay Mehmet Şemsettin Günaltay İsmayİl Hakkı Baltacıoğlu Mehmed Fuat Köprülü Yusuf Hikmet Bayur Agop Dilâçar Nusret Hızır Remzi Oğuz Arık Abdülbaki Gölpınarlı Şevket Aziz Kansu Akdes Nimet Kurat Suut Kemal Yetkin Hasan Tahsin Banguoğlu Enver Ziya Karal Muzaffer Şerif Başoğlu Pertev Naili Boratav Saadet […]

Cumhuriyetimizin 80. Yılında Üniversitemizin Dünü – Bugünü ve Geleceğe Bakışı

Cumhuriyetimizin 80. Yılında Üniversitemizin Dünü – Bugünü ve Geleceğe Bakışı E-Kitap okumak için tıklayın Önsöz   TBMM’nin 13.06.1946’da kabul ettiği 4936 sayılı kanun ile 18.06.1946’da kurulan Üniversitemizin ilk öğrenim yılının açılışı 04.07.1946 tarihli senato toplantısında 21 Ekim 1946 olarak kabul edilmiştir. Üniversitemizin temelini ise 05 Kasım 1925 yılında Atatürk’ün nutku ile açılan Hukuk Fakültesi, 1936 […]

Ankara Üniversitesi’nin 60. Kuruluş Yılı Armağanı: Atatürk ve Türk Dili Edebiyatı, Türk Eğitimi ve Türk Kültürü Konusunda Seçme Yazılar

Atatürk ve Türk Dili Edebiyatı, Türk Eğitimi ve Türk Kültürü Konusunda Seçme Yazılar E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler   Türk Dili ve Edebiyatı * Atatürk ve Dilimiz Prof. Dr. Zeynep Korkmaz * Atatürk ve Harf İnkılâbı Prof. Dr. Aydın Taneri * Atatürk ve Terim Devrimi Prof.Dr. Vecihe Hatiboğlu * Atatürk ve Türk Dili Öğr. Gör. […]

Türkiye’nin Düzeni Dün – Bugün – Yarın

Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni’nde “Türkiye neden kalkınamadı ve nasıl kalkınır… Bu düzen nedir ve nasıl değişir?” sorularına yanıtlar veriyor. Dört ana başlık altında, üzerinde yaşadığımız toprakların ekonomi-politiğini ortaya koyan bu dev eserin ilk basımı 1968 yılında yapılmıştı. Yunus Nadi Ödülü’ne değer görülen Türkiye’nin Düzeni, benzersiz ve henüz aşılmamış bir çalışma. Uğur Mumcu’nun deyimiyle, yaşamı boyunca […]

Türk Ulusunun İnşası

Model olarak iki farklı geleneği birleştirmeye çalışan Türk ulus devleti; siyasal yapısını Fransız geleneğinden, toplumu ortak kültür etrafında yeniden yapılandırma özelliğini Alman geleneğinden aldı. Ortak kültür, ortak dil ve ortak tarih oluşturma çabaları toplumun homojenleşmesi bakımından önemlidir. Bu bağlamda ortak kültür, ortak dil ve ortak tarih oluşturma çabaları farklı kurumsal yapıları ortaya çıkardı. Bu durum […]