İstanbul Hamamları

İstanbul Hamamları E-kitap okumak için tıklayın 1- İbrahim paşa hamamı: Şehzadebaşı 2- Acıhamam: Ayasofya, Fenari mescidi civarı 3- Edirnekapı hamamı: (Merdivenli hamam ismiyle yazılıdır.) 4- Arasta hamamı: Sultanahmed (Kazıyeri içinde) 5- İshakpaşa hamamı: Ahırkapı civarında (Evliya Çelebi Ahırkapı hamamı olarak yazmaktadır) 6- Üsküblü Hamamı: Cibalikapı’da (1918 tarihli haritada Bostan hamamı olarak yazılıdır. 7- Eskialipaşa hamamı: […]

Üsküdar Sokak İsimleri Tarihçesi

Üsküdar Sokak İsimleri Tarihçesi E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Acıbadem Mahallesi. 20 Başöğretmen Sokak Cerrah Saliha Sokak Cüneyt Köksal Sokağı Doğancı Sokak Eczacı Necip Akar Sokak Erol Günaydın Sokak Faik Bey Mescidi Sokak Kekevi Sokağı Lise Sokağı Nişantaşıyolu Sokağı Rauf Paşa Hanı Sokak Rauf Paşa Sokak Şehit Fethi Sokak Şehit Şükrü Sokak Şevket Paşa Sokak […]

İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı Cilt-III

İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı Cilt 3 E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Nazır İsmail Efendi Çeşmesi Nazlı Hanım Çeşmesi Nur Banu Valide Sultan Çeşmesi Nuri Bey Çeşmesi Nusretiye Cami Sebili Orta Çeşme Osman Han Çeşmesi Ömer Ağa Çeşmesi Palamar Çeşmesi Pertevniyal Valide Sultan Çeşmesi Pir Mehmet Çeşmesi Reşit Paşa Çeşmesi Ruhi Bey Çeşmesi Rukiye Kadın Çeşmesi […]

İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı Cilt-II

İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı Cilt 2 E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Abbas Ağa Çeşmesi (Köşe) Abbas Ağa Çeşmesi (Duvar) Abbas Ağa Çeşmesi (Köşe) Abbas Ağa Çeşmesi Abdi Kaptan Sebili Abdullah Ağa Çeşmesi Abdülhamit Han 1. Çeşmesi (Sütun) Abdülhamit Han 2. Çeşmesi Abdülhamit Han 3. Çeşmesi Abdülmecit Han Çeşmesi Abdülmecit Han Çeşmesi Abdülmecit Han Çeşmesi Adile […]

İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı Cilt-I

İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı Cilt 1 E-kitap okumak için tıklayın Takdim Editörden / Yrd. Doç. Dr. H. Nejdet Ertuğ Su ve İnsana Dair Çeşme İstanbul’da Suyun Tesisi Mehmet Han Çeşmesi Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi Bekar Deresi Çeşmesi Mustafa Paşa Çeşmesi Tiryal Hanim Çeşmesi İshak Ağa Çeşmesi İbrahim Paşa Çeşmesi Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi 2. Mahmut […]

Konut Sorunları Semineri

İçindekiler   * İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Mahmut Sucuoğlu’nun Semineri Açış Konuşması * Devlet Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Turhan Feyzioğlu’nun konuşması * İmar ve İskan Bakanı Ahmet Karaaslan’ın Konuşması * Konut Sorunun Çözümünde Devletin Rolü ve Politikası İmar ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nermi Refik Bekman * Konut Arz ve Talebinde Kısa ve […]

Seçilmiş Örneklerle Geleneksel Edremit Evleri

Eski Edremit evleri kuzey batı Anadolu’daki geleneksel ev mimarisinin tipik örneklerindendir. Bu evler dış sofalı plan tipinin uygulandığı bir yapılar grubu olarak dikkati çeker. Ayrıca mimari ayrıntıları ve süsleme özellikleriyle dikkati çeken Eski Edremit evlerinden hala ayakta duran Hacı Kabakçılar Konağı ve Çayiçi caddesindeki örnekler oldukça bakımsız halde günümüze gelmiştir. Elinizdeki bu çalışmada Edremit’in Mimari […]

1. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu

İçindekiler Açılış Konuşmaları Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Orhan Bingöl Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Günal Akbay Bildiriler Türkiye’de Konservasyonun Tarihi Işık Bingöl Türkiye’de İki Senelik Konservasyon ve Restorasyon Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Hande Kökten Ersoy Türkiye’de Restorasyon, Eğitimi, Sorunları ve Sonuçları Celal Küçük Dünya’da ve Türkiye’de Restorasyon Kavramı Türkiye’de Yapılanma Sorunları ve Çözüm Önerileri […]

Ula ve Ula Evleri

Türk Dönemi mimarisini, sanatını, etnografyasını temsil eden yapılarımız zengin tarihi kültürümüzün sembolik değerleri arasında önemli bir yer teşkil eder. Toplumlar yaşayan unsurlardır. Kurumlar ve bireyler olarak tarihin derinliklerinden gelen kültür varlıklarımızı korumak ve tanıtmak durumundayız. Kültürel değerlerimize sahip çıkma bilinci, inancı ve inadıyla, belli disiplinlerin ilkeleriyle ve hassasiyetleriyle yapılan çalışmalara gereksinimimiz vardır. Ortaya konulan bu […]