Türk Ticaret Kanunu Tasarısı

Başlangıç, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Son Hükümler’e ilişkin Değerlendirme ve Oneriler Künye Bilgileri Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU Türkiye Barolar Birliği Yayınları Türü: Hukuk, Ticaret Hukuku, E-kitap indir, E-Kitap oku Yayın Tarihi: 2005 292 Sayfa ISBN: 975-6037-13-X   Türk Ticaret Kanunu Tasarısı E-Kitap okumak için tıklayın

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

4882 sayılı Kanun’la Değişik 4077 sayılı ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un şerhi, Avrupa Birliği Komisyonu Direktif’leri ile karşılaştırılması. Künye Bilgileri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Cengiz İLHAN Türkiye Barolar Birliği Yayınları Türü: Hukuk, Tüketici Hakları, Ticaret Hukuku, E-kitap indir, E-Kitap oku Yayın Tarihi: 2006 521 Sayfa ISBN: 975-603742-3   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun E-Kitap okumak için tıklayın

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları 1-2-3

Künye Bilgileri Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları 1-2-3 Türkiye Barolar Birliği Yayınları Türü: Hukuk, Ticaret Kanunu, E-kitap indir, E-Kitap oku Yayın Tarihi: 2008 1112 Sayfa ISBN: 978-9944-234-35-1   Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları E-Kitap okumak için tıklayın

Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı

Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku” isimli bu çalışma, yeni TBK ve TTK’ya göre öğrenciler için hazırlanmış bir ders kitabıdır. Ancak diğer ders kitaplarından nispeten farklıdır. Çalışmada önce öğrencilerin mutlaka öğrenmesi gereken temel konular seçilmiş, tekrarlardan kaçınmak amacıyla konular arasında sınırlandırmalar yapılmış, sonra bu konular başlıklar halinde ele alınmıştır. Her bir konu başlığında açıklamalardan sonra, o […]

Ticari İşletme Hukuku

Bu kitap, fakülte ve yüksekokullarda okutulan Ticaret Hukuku ve İşletme Hukuku dersleri için ders kitabı olarak hazırlanmış olup, aynı zamanda mezuniyet sonrasında girilen iş sınavları için de uygun bir kaynaktır. Bu derslerin ve sınavların kapsamı dikkate alınarak, kısa da olsa ticari işletme hukukunun bütün konularına yer verilmiş, ancak kitabın hacmini artırmamak için doktrin tartışmalarına ve […]

Türk Ticaret Kanunu / Karşılaştırmalı – Gerekçeli

Kitap, klasik Yeni Kanun Metni > Gerekçe > Eski Kanun Metni sistematiği temel alınarak hazırlandı. Fakat, bunun ötesinde okuyucuların yeni kanuna kolay uyum sağlayabilmesi için gerek içerik gerekse tasarım açısından önemli düzenlemeler yapıldı;  a) Kanun metni içerisinde geçen kanunlara yapılan atıflar ve önemli hususlar notlar şeklinde maddelerin altına işlendi. b) Her maddenin sonuna kanunda yapılan […]

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin eklendiği kitap, özellikle eser sahiplerinin bilmeleri gereken tüm mevzuatı içermektedir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Borçlar Kanunu (Neşir Mukavelesi) Türk Ticaret Kanunu (Haksız Rekabet) Meslek Birlikleri ve Federasyonları Tüzüğü Eserlerin Kayıt ve Tescili Yönetmeliği Sertifika Yönetmeliği Eser, İcra, Yapım ve Yayınları Kullanma ve – veya İletme Yönetmeliği […]

Marka ve Patent Mevzuatı

İlgili Kanun, KHK ve Yönetmeliklerin derlendiği kitap, hem marka sahiplerinin hem de marka vekillerinin sahip olması gereken tüm mevzuatı içermektedir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK Markaların Korunması Hakkında KHK Endüstriyel Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında KHK Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Kanunu Patent Haklarının Korunması Yönetmeliği Avrupa Patentleri […]

Sermaye Piyasası Kanunu

Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatın eklendiği kitap, konu ile ilgili meslek sahiplerinin ellerinin altında olması gereken en temel kanun metinlerini içermektedir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları Sermaye Piyasası Kanunu Menkul Kıymetler Borsaları H. KHK Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetmeliği Borsa Muamelat Yönetmeliği Borsa Dışı Menkul Kıymetler Piyasaları Yönetmeliği Menkul Kıymetler Borsaları Yönetmeliği Kıymetli Madenler […]

Tüketici Hukukunda Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat kurumunun ülkemizdeki geçmişi hayli eski olmakla birlikte, bu kurumun tüketici hukuku alanında aldığı görünüm konusundaki bilgi birikimi ile bilinç düzeyinin genel manevi tazminat hukukundaki bilgi ve bilinç düzeyinden daha aşağıda olduğu gözlenmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri, ülkemizde tüketici hukukunun görece yeni bir alan olmasıdır. Diğer bir neden ise, manevi tazminat kurumunun, kapsamı itibarıyla […]