İş Etiği

İçindekiler Önsöz 1. Etik, Ahlak ve İş Ahlakı 2. Etik ve Metaetik Teorileri 3. İş Ahlakı ve Kapsamı 4. Etik Karar Alma Süreci 5. Etik Karar Almada Örgütsel Faktörler 6. İş Etiği Programlarının Yönetimi ve İş Etiğinin Kurumsallaşması Künye Bilgileri İş Etiği Yazarlar: Prof.Dr. Ömer TORLAK, Prof.Dr. Hasan ÜNDER, Uzm. Aziz ŞEKER, Doç.Dr. B. Aydem […]

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Mevzuat Temel Kavram ve Yaklaşımlar Sosyal Düzen Kuralları Hukukun Kaynakları Normlar Hiyerarşisi Anayasa Kanun Kanun Hükmünde Kararname Uluslararası Andlaşmalar Tüzük (Nizamname) Yönetmelik (Talimatname) Yönerge Özet Kendimizi Sınayalım Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar 2. Ünite Türkiye’de Veteriner Hekimliği […]

Mobbing: İş Yerinde Psikolojik Taciz

İş yerinizdeki psikolojik ortam belli belirsiz bir değişim geçirmekteydi. Dışlanmaktasınızdır sanki, açıkca düşmanlık olarak tanımlanmasa da insanların size karşı tavrı değişmiş gibidir… Sonra nasıl olduğunu anlayamadan kendinizi hedef haline gelmiş bulursunuz. Nerede hata yaptığınızı sorgulamaya, kendinizden kuşkulanmaya başlarsınız. Psikolojik şiddet tırmanır, sizinle birlikte size yardımcı olmaya çalışan ama neler olduğunu sizden daha iyi anlayamayan yakınlarınızı […]