Tuti-Name (Papağanın Hikayeleri)

Tuti-Name, kaynağı çok eski zamanlara kadar giden, zaman ve mekan içinde – tarihe, coğrafyaya, gelenek ve göreneklere göre – geniş değişikliklere uğramış olan çok tanınmış eski bir “halk romanı”dır. Bu eserin menşeinin de, “Kelile ve Dimne” gibi, Sanskrit edebiyatına dayandığı zannolunmaktadır. Eser sonraları Hint dillerine, Arapça ve Farsça’ya, Osmanlı İmparatorluğunun ilk yüzyıllarından itibaren de Türkçe’ye […]

Halk Edebiyatına Giriş I

Künye Bilgileri Halk Edebiyatına Giriş I Yazar: Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Editör: Yrd.Doç.Dr. Halit BİLTEKİN Anadolu Üniversitesi Türü: Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir Yayın Tarihi: 2012 164 Sayfa ISBN: 978-975-06-1133-9   Halk Edebiyatına Giriş I E-kitap okumak için tıklayın

Türk Saz Şairleri Antolojisi

Türk toplumunun şiirle olan bağının oldukça eski bir geçmişi vardır. Saz şairleri, Türk halkının sosyal ve kültürel yaşamının aynası olmuştur. Halkın acısını, derdini, hüznünü, sevincini, mutluluğunu; kısacası duygu, düşünce ve hatta siyasi mesajlarını şiirleriyle ortaya koymuşlardır. Türk Saz Şairleri Antolojisi’nde âşık edebiyatının tarihsel seyri ele alınıyor. Bu edebiyatın her çağda dikkat çeken özelliği üzerinde duruluyor. […]

Gönül Çalab’ın Tahtı / Açıklamalı Yunus Emre Sözlüğü

Yunus Emre’nin şiirlerinde yer alan bütün sözlük kelimelerinin birer birer ele alındığı bu eserde; kelimelerin etimolojileri, dünden bugüne bütün anlamları verilmiş ve kelimenin başta dinî/tasavvufi yönü olmak üzere, birçok yönü üzerinde durulmuştur. Son olarak da bu kelimelerin geçtiği beyitler, kelimenin kullanım sıklığına göre bir, iki ya da üç beyit olarak tanık gösterilmiştir. Eserin “İnceleme” bölümünde […]