Aliağa Bölgesi Değerlendirme Raporu

Künye Bilgileri Aliağa Bölgesi Değerlendirme Raporu TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Türü: Çevre-Doğa, Çevre Sorunları, Madencilik, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2012 52 Sayfa ISBN:   Aliağa Bölgesi Değerlendirme Raporu E-Kitap okumak için tıklayın

TTB Kaz Dağları ve Çanakkale Yöresi Madencilik Girişimleri Raporu

Künye Bilgileri TTB Kaz Dağları ve Çanakkale Yöresi Madencilik Girişimleri Raporu Dr. Cavit Işık Yavuz, Dr. Coşkun Bakar Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Çevre-Doğa, Bilim, Sağlık Bilimleri, Madencilik,  E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2013 161 Sayfa ISBN: 978-605-5867-72-0 TTB Kaz Dağları ve Çanakkale Yöresi Madencilik Girişimleri Raporu E-Kitap okumak için tıklayın

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi

Künye Bilgileri Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi Araş. Gör. Dr. Serap Ayhan, Doç. Dr. Coşkun Bakar, Doç. Dr. Raika Durusoy, Doç. Dr. Işıl Ergin, Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, Uzm. Dr. Umur Gürsoy, Doç. Dr. A.Öner Kurt, Doç. Dr. Gülçin Yapıcı, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz Türk […]

Sorularla Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımı

İçindekiler   * Enerjinin Etkin Kullanımı * Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımına Yönelik Başlıca Kurumlar ve Belgeler * Enerjinin Etkin Kullanımının Ekonomiyle İlişkisi * Enerji Türlerinin Eşdeğerliği ve Isı-Güç Üretimi * Isı Konfor ve Bunun İçin Enerji Kullanımı * Isı Kaçaklarının Azaltılması * Tesisatın İyileştirilmesi * Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Yararlanma * Binalarda Elektriğin Etkin Kullanımı * […]

50 Soruda Türkiye’nin Nükleer Enerji Sorunu

50 Soruda Türkiye’nin Nükleer Enerji Sorunu E-kitap okumak için tıklayın 1. Nükleer Enerji Ve Nükleer Santraller 1. Nükleer enerji üretiminin temel ilkeleri nelerdir? 2. Nükleer enerji üretiminin bir ülke için çekici yanları nelerdir? 3. Atom bombası ile nükleer enerji üretimi arasında bir benzerlik var mıdır? 4. Bir nükleer reaktör, kaza sonucu bile olsa, tıpkı bir […]

Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye’de Kanser

İçindekiler Önsöz Sunuş Son Yirmi Yılda Çernobil Kazası Sonrası Dünyada Yaşananlar Gamze Varol Saraçoğlu Çernobil Nükleer Santral Kazasının Türkiye’ye Etkisi Alpaslan Türkkan Hopa’da Kanser Görülme Sıklığı: Tanı Konmuş Olgular ve Ölümler Üzerinden Bir Değerlendirme Kayıhan Pala Ekler Künye Bilgileri Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye’de Kanser Gamze Varol Saraçoğlu, Alpaslan Türkkan, Kayıhan Pala Türk Tabipleri Birliği […]

Isıtma Havalandırma ve Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi

Künye Bilgileri Isıtma Havalandırma ve Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi Yazarlar: Fatih ÖNER, Serkan ÜREN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ziya SÖĞÜT Editör: Prof. Dr. Tahir Hikmet KARAKOÇ Anadolu Üniversitesi Türü: Eğitim, Enerji, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir Yayın Tarihi: 2013 287 Sayfa ISBN: 978-975-06-1637-2   Isıtma Havalandırma ve Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi E-kitap okumak için […]

Enerjide Toplumsal Maliyet ve Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler İçindekiler Sunuş Önsöz 1. Giriş, Tarihçe ve Tanımlar 2. Dünyada ve Türkiye’de Enerjinin Dünü, Bugünü ve Yarını 2.1. Dünyanın Enerji Durumu 2. 2. Türkiye’nin Enerji Durumu 3. Çevre Ekonomisi ve Enerjinin Dış (Toplumsal) Maliyetleri 3. 1. Kirli Enerji Kaynaklarının Dış (Toplumsal) Maliyetleri 3. 1. 1. Fosil Yakıtların Toplumsal Maliyete Neden […]

Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı

İlk iki baskının kısa sürede tükenmesi üzerine, gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 3. baskısı yapılan kitapta, konular iki ana bölümde işlenmiştir. Kitabın ilk bölümünde elektrik enerjisinin üretimi ile ilgili, fosil kaynaklı enerji santralleri ve yenilenebilir kaynaklı enerji santralleri açıklanmıştır. Ayrıca, günümüzde üretilen elektriğin maliyetinin düşük ve temiz enerji sınıfında olması da önemlidir. Bu yüzden, kitapta enerji […]