Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi

İçindekiler   Açış Konuşması Sait Kılıç (İTO Yönetim Kurulu Üyesi) Oturum Başkanı Hakan Toker (Asist Gümrük Müşavirliği) Kadir Uzan (Şube Müdürü, Tarım İl Müdürlüğü Zirai Karantina Müdürlüğü) Rıza Akkoyun (İnspektör, Tarım İl Müdürlüğü Zirai Karantina Müdürlüğü) Soru-Cevap 1 Besim Hakan Sözen (Genel Müdür Yardımcısı Hemtaş Ahşap Palet Sanayi A.Ş.) Soru- Cevap 2 Feridun Cemal İnan […]

Dîvân – Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî

ÖZET Bu çalışmanın konusu 18.yüzyıl şairlerinden Arpaemînizâde Sâmî’nin hayatı, sanatı, eserleri ve Dîvân’ının tenkitli metninden oluşmaktadır. Edebiyatımızda en aza indiği belirtilen bir dönemde İran edebiyatı etkisinde kalarak şiirler yazmış olan Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî, klasik Türk edebiyatında etkileri 17. yüzyılda görülmeye başlayan “Sebk-i Hindî”nin temsilcilerindendir. Nedîm tarzı şiire rağbet etmemiştir.Dîvân’ında İran şairlerinden Örfî-i Şîrâzî, Şevket-i Buhârî […]

Ahmedî Dîvân

KÜNYE BİLGİLERİ Ahmedî Dîvân Hazırlayan: Dr. Yaşar Akdoğan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı 664 Sayfa ISBN: 978-975-17-3344-3   E-kitap okumak için tıklayın

“Uluslar arası Taşınır Satımı Sözleşmeleri Hakkında Antlaşma Tasarısı” Üzerine Bir İnceleme

“Uluslararası Taşınır Satımı Sözleşmeleri Hakkında Antlaşma Tasarısı”nın 1964 tarihli La Haye Diplomatik Konferansında kabul edilen “Uluslararası Taşınır Satımı Sözleşmelerinin Kurulmasına İlişkin Tekbiçim Kanun” (Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods= ULF) oluşturmaktadır. UNCİTRAL’e verilen bu görevi yerine getirmek amacıyla, bir çalışma grubu 1977 yılının, Ocak ve Eylül aylarında, konu […]

Âhî Dîvân (1476 – 1517)

KÜNYE BİLGİLERİ Âhî Dîvân (1476-1517) Hazırlayan: Mustafa S. Kaçalin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı 69 Sayfa ISBN: 978-975-17-3335-1 E-kitap okumak için tıklayın

Âgâh Divanı

ÖZET Bu çalışma, on yedinci yüzyılın ikinci çeyreği ve on sekizinci yüzyılın başlarında yaşayan Âgâh’ın Türkçe Dîvânı’nın karşılaştırmalı metninden oluşmaktadır. Âgâh, H.1040/M.1630-1631’de Semerkand’da doğmuştur. Asıl adı Mehmet Bulak’tır. Hacı Hafîz olarak da bilinen Âgâh, pek çok şehri dolaştıktan sonra Âmid(Diyarbakır)’e gelmiş (H.1080/M.1669) ve ömrünün sonuna kadar da burada kalmıştır. H.1141/M.1728’de Âmîd’de vefat eden şâir , […]

Ticarî, Sınaî ve Malî Teamüllere Dair Oda Meclisi Kararları

Ticarî, Sınaî ve Malî Teamüllere Dair Oda Meclisi Kararları E-kitap okumak için tıklayın       İçindekiler   * Acentelere kataloğ fiyatından iskonto * Apartıman inşaatında mukavele (götürü yaptırılan) * Ambalâj tabirinin tütünlerin denklemesindeki şümulü * Ayçiçeği tohumlarının analiz yüzdesi * Arpa kırmacılarının fatura verip vermiyeceği * Ardiyelerin bedeâtı icaresi * Afyon masrafı (İstanbulda) * […]

Deri Konfeksiyon İhracat Pazar Araştırması

Deri Konfeksiyon İhracat Pazar Araştırması E-kitap okumak için tıklayın        İçindekiler   * Genel Bilgiler ve Türk Dergi Sanayii * Deri ve Deri Cinslerinin Genel Tanıtımı ve İşlenme Tekniği * Tanım * İşleme ve İmalat Safhaları * Yardımcı Maddeler * Mamul Cinsleri ve Çeşitleri 8 * Ülkemizde Dericilik Sektörü * Tarihçe * Hammade […]

Türkiye Ekonomisi için Bir Ekonometrik Model Denemesi

Türkiye Ekonomisi için Bir Ekonometrik Model Denemesi E-Kitap okumak için tıklayın       İçindekiler   * Model ve Verileri * Modelin Denklemleri * Özel Tüketim * Özel Yatırım * Konutdışı Özel Yatırım * İmalat Sanayii İhracatı * Yatırım Malları İthalatı * Ara Malları İthalatı * İşçi Dövizleri * Tarımdışı İstihdam * Toplam İstihdam * […]

Dünya’da ve Türkiye’de Otogaz Sektörü Standartları ve Uygulamaları

Dünya’da ve Türkiye’de Otogaz Sektörü Standartları ve Uygulamaları E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Şekiller Listesi Tablolar Listesi Birinci Bölüm 1. Giriş 1.1. LPG Tanımı ve Genel Özellikler 1.2. Dünya’da LPG Tüketimi İkinci Bölüm 2. Otomotiv Sektöründe LPG Kullanımı 2.1. Otomobillerde Kullanılan LPG Sistemi 2.1.1. LPG Sisteminin Çalışması 2.1.2. LPG Sistemini Oluşturan Elemanlar 2.1.2.1. LPG Deposu […]