Kat Mülkiyeti Hukuku

Çalışmada, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin hakları-borç ve yükümlülükleri, ana taşınmazın yönetimi, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona ermesi, devre mülk hakkı, toplu yapı, toplu yapılarda kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, toplu yapının (özellikle ortak yer ve tesislerin) yönetimi konularında uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar ve bin altı yüzü aşkın Yargıtay kararları ile kat mülkiyeti, kat irtifakı, devre mülk ve toplu yapı düzeniyle ilgili mevzuat hükümleri ve yönetime ilişkin örnek (apartman yönetim planı, toplu yapı yönetim planı, konut kapıcılığı sözleşmesi, kapıcı yönergesi) düzenlemeler yer almaktadır.

Yukarıda içeriği özetlenen bu kitap; başta hukukçular (yargıçlar, avukatlar) olmak üzere, kat mülkiyeti ve toplu yapı düzeni içinde yaşayan (kat malikleri, kat irtifakı ve devre mülk hakkı sahipleri, yönetici-denetici vb.) herkesin yararlanabileceği, özellikle Kat Mülkiyeti Yasasının uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde güvenle başvurabilecekleri bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Kat Mülkiyeti Yasası Maddelerinin Açıklaması ve Yargıtay Kararları
 • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı /  Kat Mülkiyetinini ve Kat İrtifakının Kurulması
 • Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinini Hakları /  Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
 • Anagayrimenkulün Yönetimi  /  Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi
 • Devre Mülk Hakkı /  Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler
 • Kat Mülkiyeti Yasası Metni, İlgili Mevzuat ve Örnekler
 • KİTAPTA AŞAĞIDAKİ KONULARDA KAPSAMLI BİLGİYE ULAŞABİLİRSİNİZ
 • Karşılıklı İki Dairenin Birleşmesi Sonucunda Aidat İki Daire Olarak mı, Tek Daire Olarak mı Ödenir?
 • Toplanamayan Aidatlarla İlgili Hukuki Yollara Başvurulmamasında Yöneticinin Sorumluluğu Nedir?
 • Toplantılarda Gerekli Çoğunluk Ne Zaman Sağlanmış Sayılır? /  Gecikme Faizi Nasıl Uygulanır, Oranı, Yaptırım Gücü Nedir?
 • Ortak Giderlere Kiracı – Ev Sahibi Ne Oranda Katılacaktır? /  Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası Nasıl Olur? İbra Edilmemesi Durumunda Ne Olur? /  Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Eski Kiracıdan Dolayı Ev Sahibinin Sorumluluğu Nedir?
 • Kooperatifin Tasfiyesi ve Kat Mülkiyetine Geçilmesi Ne Zaman Yapılır? Yapılması Zorunlu mudur?
 • Apartman – Siteye Ait Hangi Masraflar Gider Olarak Yazılabilir? /  Apartman – Site Yöneticisinin Hangi Masrafları Gider Olarak Yazılabilir? (Cep telefonu görüşmesi, benzin masrafı vs..) /  Yönetici Aidattan Muaf Tutulabilir Mi?
 • Yönetim Planı Nasıl Değiştirilir? /  İyi Komşuluk İlişkilerine Dikkat Etmeyen Komşuya Karşı Yaptırımlar Nelerdir?
 • Yönetimin Aldığı Kararlara Uyulmaması Durumunda Yaptırımlar Nelerdir? /  Binanın Dış Cephesindeki Değişikliklere Kim, Nasıl Müdahale Edebilir? /  Bağımsız Bölümlere Site / Mesken Olarak Tanımlanmış Yerlerin İşyeri Olarak Kullanılması Mümkün Müdür?

KÜNYE BİLGİLERİ

Kat Mülkiyeti Hukuku
Mahir Ersin Germeç
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/03
Türü: Gayrimenkul Hukuku, Kat Mülkiyeti
1400 Sayfa 2.Cilt
1. Hamur 17×25 cm
ISBN: 9789750232503

Bir Cevap Yazın