Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Kamu ihale sistemini kendine özgü sistematiği ve akıcı üslubu ile açıklayan, sorun çözümleri bölümleri ile uygulamada karşı karşıya gelinebilecek soru ve sorunlarla ışık tutan, yargı kararları bölümleri ile emsal nitelikteki içtihatları irdeleyen ve güncel uyuşmazlık kararları ile de KİK’in örnek olaylarındaki güncel bakışı gösteren çalışma 15. baskısı ile okuyucuya sunuluyor.

Ekinde bulunan CD ile Kamu ihalelerine teklif hazırlayan isteklilerin CD ortamında sunulan standart formaları daha etkin kullanabilmeleri için, bu formlar, CD içinde özel hazırlanmış bir formatta sunulmaktadır.

Okuyucularımızın Kitapla İlgili Görüşleri  – “Hızlı değişen kamu ihale mevzuatında günceli yakalayarak 15. baskıya ulaşan bu titiz çalışma, ihale mevzuatında başucu kitabı olarak önemli bir boşluğu dolduruyor.”  Kazım ÖZKAN / Kamu İhale Kurumu İkinci Başkanı  – “Gönderme nezaketinde bulunduğunuz Açıklamalı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kitabınızı memnuniyetle almış bulunmaktayım. Bu nedenle sizi gönülden kutlar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.” M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU / TOBB Başkanı  – “4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununu bir sarraf titizliğiyle açıkladığını fark ettiğim bu kitaptan idare olarak önemli ölçüde istifade ettiğimizi söyleyebilirim. Bu vesileyle kitabın müellifi Sayın Doğanyiğit’i tebrik ederken eserini tüm belediyelere tavsiye ediyorum.” Mehmet ÖZHASEKİ / Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı  “4734 ve 4735 sayılı Kanunların ruhuna ve amacına uygun olarak yürütülmesinde yol gösterdiğini memnuniyetle gözlemlemiş bulunduğumdan bu kitabı hazırlayan Sayın Sadettin Doğanyiğit’e teşekkürü bir borç bilir çalışmalarındaki başarılarının devamını dilerim.” Muammer GÜLER / Vali / İçişleri E. Bakanı  “Sayın Üstadımın bu ustalık eserini tüm Maliye Bakanlığı teşkilatına bir başucu ihale kitabı olarak tavsiye ediyorum.” Ayşe ŞİMŞEK / Maliye Bakanlığı /Merkez Saymanlık Müdürlüğü/ Saymanlık Müdürü    “Kamu alımları mevzuatındaki son gelişmeleri de içeren Eser, uygulayıcılara kritik konularda önemli açıklayıcı bilgiler sunmaktadır. Sn. Doğanyiğit, ayrıca denetimleri sırasında ODTÜ’ye mali mevzuat konusunda önemli katkılarda bulunmuştur.” Ersin TATLI / ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı    – “Sn. Sadettin Doğanyiğit’in bu özenli çalışmasını tüm denetim mensupları ile kamu mali yönetiminde görevli uygulayıcılara tavsiye ederim” Kemal ÖZSEMERCİ / SAYDER Başkanı  – “Açıklamalı ve sorun çözümlü olarak hazırlanan Sadettin Doğanyiğit’in Kamu İhale Kitabını gerek ihale isteklileri gerekse idareler açısından oldukça faydalı bir eser olarak görüyor, ilgililere tavsiye ediyorum.” V. Arif ŞİMŞEK / Kamu İhale Kurulu E. Üyesi  – “Titiz bir çalışmanın sonucu olan değerli eserin araştırmacılar için iyi bir kaynak oluşturduğu, bu nedenle kamu ihale hukuku tatbikatı itibariyle fevkalade önemli bir eser olarak görüyorum.” Cengiz ERGEN / E. Yargıtay Hakimi / TESKOMB Baş Danışmanı  – “İlk baskısından bu yana ilgiyle takip ettiğim bu kitabı, özenli bir çalışma olarak görüyor; idarelere ve isteklilere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum.” Adem KAMALI / Kamu ihale Kurulu E. Üyesi  – “Kitap, idaremizdeki uygulayıcılara yol gösterici olmuş bu konudaki sorunları gidermiş veya asgari düzeye indirmiş ve idaremizin ihale hukuku mevzuatı yönündeki uygulamalarına rasyonel bir nitelik kazandırmıştır.” Sabri KAYA / İstanbul İl Özel idaresi Genel Sekreteri  – “Uygulamalı bir rehber niteliği taşıyan ve harcama yetkisinin planlanan süreçte ihalesini sonuçlandırmasında önemli katkıları olan kitabınız, uzun zamandır aradığımız bir kaynak olarak karşıma çıktı.” Sait ÖZDİL / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı / İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • İhale Öncesi Yapılması Gereken İş ve İşlemler / İdarelerin Birleşerek Toplu Olarak İhaleye Çıkma Esasları
  • İdare ve İsteklilerin Ekap Üzerinden Gerçekleştirecekleri İşler / Yaklaşık Maliyet ve Ödenek Tespit Esasları / İş Artışı ve Yeni Fiyat Belirlenmesi
  • Tüm Yönleriyle İş Deneyim Belgeleri / Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması ve Fiyat Dışı Unsur Uygulaması
  • Teklif Hazırlama ve Yeterlik Alma / Örnek Akış Şemalarıyla İhale Süreci / Komisyonun Teklif Değerlendirme Aşamaları / Temizlik ve Güvenlik İhaleleri
  • Örneklerle Fiyat Farkı Uygulamaları / Kabul İşlemleri ve Yapı Denetimi / Yeni Sistemde Hakediş Düzenlenmesi / İtirazen Şikayet ve Yargısal İnceleme
  • Yargı ve Kurul Uyuşmazlık Kararları Özetleri / İş Ortaklıkları, Konsorsiyumlar ve Alt Yükleniciler
  • Kat Karşılığı İnşaat İşleri ve Finansal Kiralama / İhale Akıl Cetveli
  • İhale Sistemini İlgilendiren Tüm Mali Mevzuat (CD) / Kamu İhalelerinde 25 Sorunlu Konuda Yapılması Gerekenler Posteri

KÜNYE BİLGİLERİ

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Sadettin Doğanyiğit
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/03
Türü: Kamu İhale Hukuku
1600 Sayfa
1. Hamur Ciltli 17×25 cm
ISBN: 9789750232121

Bir Cevap Yazın