Kâbe Yollarında Surre Alayı Hatıraları

Sultan II. Abdülhamit Devrinde Bir Hac Yolculuğu…

Surre akçe kesesi ve bir kişiye gönderilen hediye manasına gelen bir kelime. Daha sonraları İslâ-miyet’in doğup yeşerdiği ve Hz. Peygamber’in yaşadığı iki şehirde; Mekke ve Medine’de yaşa-yan, başta seyyitler ve şerifler olmak üzere harem-i şeriflerin hizmetinde bulunan kişilere, ilim ve irfan sahiplerine, Müslüman halka, fakirlere… hürmet ve sadakat ifadesi olarak hac mevsiminde gönderilen hediyelere de surre denilmiştir.

Teşrifatı ve gelenekleri de oluşan bu güzel âdetin ilk örnekleri Emevîlere kadar çıkıyor. Halifeler ve emirler için bir hizmet ve hürmet aracı, siyasî hâkimiyeti meşrulaştırma ve kuvvetlendirme kanalı olarak işlemiş. Osmanlı Devleti de kuruluş asrından itibaren bu mühim geleneği önemse-miş ve unsurlarını zenginleştirerek, sembollerini ve hürmet ifadelerini artırarak geliştirmiştir.

Elinizdeki hatırat Sultan Abdülhamit devrinde, 1905-1906 yılı surre kethüdası olan Ahmed Salahaddin Bey tarafından kaleme alınmış, önemli ve türünün en mufassal, en güvenilir metnidir.

KÜNYE BİLGİLERİ

Kâbe Yollarında Surre Alayı Hatıraları
Ahmet Salahaddin Bey
Hazırlayanlar: İsmail Kara, Yusuf Çağlar
Dergâh Yayınları
Yayın Tarihi: Şubat 2015
Türü: Tarih, Osmanlı Tarihi
206 Sayfa
13,5×21 cm
ISBN: 978-975-995-565-6

Bir Cevap Yazın