İyileştirme Projelerinin Hazırlanması

İflasın Ertelenmesi Kapsamında İyileştirme Projelerinin Hazırlanması konusu, gerek bunu talep eden işletmelerin gerekse alacaklıların çok dikkat ettiği, ancak karışık yapısı, mali tabloların yorumlanması ve her işletmenin farklı özelliklerinden dolayı maalesef hatalı işlem yapılması mümkün olan bir konudur. İflas erteleme sürecine başvuran işletmelerin başvuru aşamasında öncelikle alacaklılara karşı samimi olduğunu ispat edebilecek tek unsur hazırladıkları “iyileştirme projeleri” olmaktadır.

Ciddi ve inandırıcı olarak hazırlanmamış, gerçekçi ve somut verilere dayanmayan “iyileştirme projeleri”, gerçekleştirilebilir olarak kabul edilmemekte ve neticesinde başvuru sahibi işletmenin başvurusu reddedilmektedir. Bu nedenle “iyileştirme projesi hazırlanması” sanıldığının aksine geleceğe yönelik iyi niyetlerin barındırıldığı bir “temenniler” metni değil, tamamen teknik verilere dayanan, birbirleriyle uyumlu hedeflerin sayısallaştırıldığı, işletmenin süreç boyunca uyacağı yolun denetlenebilir bir çerçevede somut verilerle (sayılar-bütçeler vb.) ifade edilmesi sürecidir.

Kitaptaki konular, ilgili herkesin anlayabileceği şekilde sade ve basit bir dille anlatılmış, ayrıca bütün aşamaları ile örnek bir iyileştirme projesine de yer verilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • İyileştirme Projesinin Tanımı ve İlkeleri
  • İyileştirme Projesinin Yapısı
  • İflas Erteleme Talep Eden İşletmeyle İlgili Bilgiler
  • İşletmenin Borca Batık Duruma Gelme Nedenleri
  • İyileştirme Projesine Esas Döneme İlişkin Kaydi Bilanço, Gelir Tablosu ve Bunların Analizi
  • Kaydi Değer Bilançosundan Rayiç Değer Bilançosuna Geçiş
  • İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olarak Düzenlenmesi
  • İşletmenin Gelecek Yönlü Stratejilerinin Oluşturulması
  • İşletmenin Proforma Mali Tablolarının Hazırlanması
  • Biçimlendirilmiş İyileştirme Projesi Örneği

 

KÜNYE BİLGİLERİ

İyileştirme Projelerinin Hazırlanması
Prof. Dr. Sabri Burak Arzova, Dr. Arzu Arzova
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/03
Türü: İcra ve İflas Hukuku
163 Sayfa
1. Hamur 16×24 cm
ISBN: 9789750232367

Bir Cevap Yazın