İstanbul Hamamları

İstanbul Hamamları
E-kitap okumak için tıklayın

1- İbrahim paşa hamamı: Şehzadebaşı
2- Acıhamam: Ayasofya, Fenari mescidi civarı
3- Edirnekapı hamamı: (Merdivenli hamam ismiyle yazılıdır.)
4- Arasta hamamı: Sultanahmed (Kazıyeri içinde)
5- İshakpaşa hamamı: Ahırkapı civarında (Evliya Çelebi Ahırkapı hamamı olarak yazmaktadır)
6- Üsküblü Hamamı: Cibalikapı’da (1918 tarihli haritada Bostan hamamı olarak yazılıdır.
7- Eskialipaşa hamamı: Hırka-i Şerif’te
8- Ağahamamı: Samatya’da
9- Akbıyık hamamı: Akbıyık
10- Aksaray hamamı: Muradpaşa camii civarı.
11- Alacahamam: Ketenciler çarşısı.
12- İmrahor hamamı: Langa Bostanı. (Buna Celladçeşme hamamı da derlerdi.)
13- Ayasofya hamamı: Ayasofya camii karşısında.
14- Ayvansaray hamamı: Ayvansaray. Koca Mustafapaşa’nın yaptırdığı bu hamama Evliya Çelebi Lonca hamamı demektedir.
15- Balat hamamı: Ferruhkethüda camii karşısında.
16- Büyük Koğacılar hamamı: Buna Vefa hamamı denilmektedir.
17- Tahtakale hamamı: Rüstempaşa camii civarında.
18- Tahtaminare hamamı: Balat, Tahtaminare.
19- Tevekkül hamamı: Aksaray, Muradpaşa camii civarı.
20- Cerrahpaşa hamamı: Cerrahpaşa, Avretpazarı.
21- Çardaklı hamam: Küçükayasofya. (Buna Küçük Ayasofya hamamı adı da verilmektedir.)
22- Cağaloğlu hamamı: Cağaloğlu.
23- Çukurçeşme hamamı: Laleli civarı.
24- Çukur hamam: Fatih camii civarında.
25- Çelebi Mehmedağa hamamı: Horhor caddesi.
26- Çinili hamam: Zeyrek’te.
27- Hacı Evhad hamamı: Yedikule.
28- Hacıkadın hamamı: Zeyrek.
29- Hacıkadın hamamı: Samatya’da.
30- Hacıköçek hamamı: Yenicami civarı. (Buna Sultan hamamı adı verilmektedir.)
31- Havuzlu hamam: Musalla’da. (Buna Musalla hamamı adı da verilmektedir.)
32- Havuzluhamam: Cibali.
33- Hasahur hamamı: Soğukçeşme.
34- Hasekisultan hamamı: Yenibahçe.
35- Hançerlihamam: Eğrikapı.
36- Horhor hamamı: Aksaray-Muradpaşa.
37- Hocapaşa hamamı: Hocapaşa’da.
38- Davudpaşa hamamı: Haseki caddesi.
39- Dökmeciler hamamı: Süleymaniye.
40- Davudpaşa İskele hamamı: Davudpaşa, Kasabilyas.
41- Zencirlikuyu hamamı: Zencirlikuyu caddesi, Aysu sineması.
42- Saray hamamı: Halıcılar civarı. (Buna Lütfipaşa hamamı da denilmektedir.)
43- Sultan hamamı: Sultanhamamında.
44- Şifa hamamı: Sultanahmed, Nakilbend camii civarında.
45- Şengül hamamı: Adlitıp civarı – Paşakapısı.
46- Sarıgüzel hamamı: Sarıgüzel.
47- Tatlıkuyu hamamı: Kumkapı’ da. (Buna İmam hamamı da derlerdi.)
48- Arabacılar hamamı: Ayvansaray civarı.
49- Acemoğlanı hamamı: Şehzadebaşı.
50– İvazefendi hamamı:
51- Ayşekadın hamamı: Süleymaniye.
52- Kadırga Limanı hamamı: Kadırga meydanı. (Bunun bir tarafı işlemektedir.)
53- Kıztaşı hamamı: Kıztaşı civarında.
54- Kızlarağası hamamı: Koska’da.
55- Kasavet hamamı: Aksaray. (Bazıları bunun, Tevekkül hamamı’nın diğer adı olduğunu söylüyorlarsa da eldeki haritada ayrı yerlerde gösterilmektedir.)
56- Kurubalık hamamı: Sultanahmed, Sanat okulu civarı. (Buna eskiden Kurbağa hamamı adı verilmekte idi.)
57- Kocamustafapaşa hamamı: Kocamustafapaşa’da.
58- Kitab hamamı: Balat civarında. (Halk arasında Tiytab hamamı olarak isimlendirilir. Evliya Çelebi ise Tihtab şeklinde yazmaktadır.)
59- Gedikpaşa hamamı: Gedikpaşa.’da. (Bu hamam Kefevi camii’nin yanındadır.)
60- Küçükmustafapaşa hamamı: Gül cami civarında.
61- Küçük ağa hamamı: Salkımsöğüd. (Buna Demirkapı hamamı dedikleri gibi, yalnız Küçük hamam da derler.)
62- Küçük Pazar hamamı: Kazancılar.
63- Küçük hamam: Odabaşı.
64- Küçük Koğacılar hamamı: Kırkçeşme
65- Mehmedağa hamamı: Çarşamba.
66- Merdivenli hamam: Vezneciler.
67- Nişancı hamamı: Kumkapı’da.
68- Nakkaşpaşa hamamı: Ördekkasab’da. Yenibahçe civarında.
69- Vezneciler hamamı
70- Yenihamam: Fatih-Yenihamam caddesi.
71- Yıldızdede hamamı: Bahçekapı.
72- Çavuş hamamı: Bekirpaşa camii civarı.
73- Müftü hamamı: Yenihamam civarı
74- Yalı hamamı: Langa.
75- Yalı hamamı: Ayvansaray.
76- Yedikule hamamı: Yedikule. (Buna yalnız Kule hamamı da denilmektedir.)
77- Macuncu hamamı: Topkapı-Macuncu caddesi.
(Ebussuud efendi tarafından yaptırılan bu hamam tarihi hatırası olan bir hamamdır.)
78- Azepler hamamı: Unkapanı’nda. (Evliya Çelebi’ye göre aslı Bizans devrinden kalmadır. Atatürk Bulvarı açılırken yıkılmıştır.)
79- Sofular hamamı: Sofular camii karşısında.
80- Merdivenli hamam: Uzunçarşı.
81- İbrahimpaşa hamamı: Silivrikapı’da.
82- Mahmudpaşa hamamı: Mahmudpaşa’da. Yarısı han ve diğer yarısı da depo haline getirilmiştir.
83- Karaman hamamı: Hafızpaşa
84- Yenikapı hamamı
85- Mercan hamamı: Örücüler kapısındadır. Bu sebeple Örücüler hamamı da derler.
86- Haydar hamamı: Haydar’ da.
87- Beyazıd hamamı: Veznecilere çıkan yolda.
88- Bayrampaşa hamamı: Gerçi, Evliya Çelebi bu hamamın adını yazıyorsa da bugün bu isimde bir hamam yoktur.
89- Haseki hamamı: Bahçekapı – İşbankası arkası. Yerine Vakıf hanı yapılmaktadır.
90- Acunusluk hamamı: İstanbul Lisesi arkasında.
91- Köşklü hamam: Kumkapı Nişancasında.

Bu yazı Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteninin Eylul 1952 tarih ve 128 sayılı
nüshasından çıkarılarak ayrıca basılmıştır.

Künye Bilgileri

İstanbul Hamamları
Principaux bains publics turcs du côte d’Istanbul
Neşet Köseoğlu, Eski Eserleri Koruma Komisyonu Üyesi
İstanbul Kitaplığı, Okuma Salonu, T.T.O.K., Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Çituri Biraderler Basımevi
Türü: Mimari, Tarih, Osmanlı Tarihi, Şehir, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 1952
8 Sayfa

 
İstanbul Hamamları
E-kitap okumak için tıklayın