İslâmî Türk Edebiyâtı Metinlerini Tetkik Metodları

Önsöz

İslâmî Türk edebiyatı üzerinde bir bütün teşkil eden doktora çalışmamı sonuçlandırdığım 1950 yılından bu yana, denediğim metodlarla dokuz kitap meydana getirmiş bulundum. 1968 yılı başlangıç olmak üzere, Millî ve Milletlerarası kongrelere onaltı tebliğ, resmî kuruluşlara, dil ve edebiyatla ilgili raporlar sundum. Bu faaliyetlerden önce okuduğum A. Meillet’nin La Methode Comparative en lingusistique adlı eseri, mukayeseli dil çalışmaları üzerinde düşünmeme yardımcı olmuştu ve Türkiyat Mecmuası (İstanbul, 1955, 12. Cild) ‘nda bu eser hakkında bir tenkidim de yer almıştı.

Künye Bilgileri

İslâmî Türk Edebiyâtı Metinlerini Tetkik Metodları
Yrd. Doç. Dr. Neclâ Pekolcay
Marmara Üniversitesi Yayınları
Türü: Edebiyat, Türk Edebiyatı, E-kitap oku, Tüm E-kitaplar, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 1986
127 Sayfa

İslâmî Türk Edebiyâtı Metinlerini Tetkik Metodları
E-kitap okumak için tıklayın