İş ve Sosyal Güvenlik Davaları Uygulama Rehberi

İşçi-işveren uyuşmazlıklarının her geçen gün artış göstermesi, çalışma barışı ve güvenini zedelemektedir. Tarafların anlaşmazlık noktalarını ve ispat yükünü bilmesi halinde bu uyuşmazlıkların dava yolu tercih edilmeden çözülebileceğinden hareketle hazırlanan kitap , iş ve sosyal güvenlik hukuku uygulamasında temel teşkil eden hususları pratik bir anlatımla eksiksiz olarak okuyucuya sunmaktadır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Avukatlar İçin Müvekkil Bilgiler Şablonu / İşçilik Alacaklarının Hesaplanması ve Hüküm Kurulması Yöntemleri
 • İş Davaları Açılırken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin Görev Alanına Giren Dava Türleri
 • Tahsil Amaçlı Belirsiz Alacak Davası Dilekçe Örneği
 • Dava Türlerine Göre Tensip Örnekleri / Dava Türlerine Göre Ön İnceleme Duruşma Örnekleri
 • Duruşma Ara Karar Örnekleri / Dava Türlerine Göre Sosyal Güvenlik Kurumundan İstenecek Belgeler
 • Bilirkişi Rapor ve Kısa Karar Örnekleri / İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası
 • 6098 Sayılı TBK’nun 4857 Sayılı Yasaya Tabi İşçilere Getirdiği Yenilikler
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin İlke Kararları
 • İş Davalarında Hüküm Çeşitlerine Göre 2015 Yılına Ait Vekâlet Ücretleri
 • Yıllara Göre Kıdem Tazminatı Tavanları, Yemek ve Yol Tutarları, Asgari Ücret Tutarları
 • Rücuan Tazminat Davalarında Gözetilen İndirim Oranları
 • Yeni Kıdem Tazminatı Yasa Tasarısının Getirdikleri
 • Emsal Ücretin Tespitine İlişkin Sendikalar ve Odalar Listesi
 • Fazla Çalışma da İşçinin İspat Hakkının Sınırlandırılması
 • İşe İade Davalarında Reorganizasyona Dayanan İşletmesel Karara Dayalı Fesihlerde
 • Gözetilmesi Gereken Hususlar
 • İşe İade Davalarında Performansa Dayalı Fesihlerde Dikkat Edilecek Hususlar

KÜNYE BİLGİLERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Davaları Uygulama Rehberi
İbrahim Halil Şua
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/03
Türü: İş Hukuku
480 Sayfa
1. Hamur 14×21 cm
ISBN: 9789750232558

Bir Cevap Yazın