İş Hukuku

Türk çalışma hayatının en önemli konulardan biri de bağımlı çalışan işçilerin korunmasıdır. Sosyal Devlet gereği ülkemiz, zayıf olan işçiyi koruma amacıyla bu konuda birçok emredici düzenlemeyi kabul etmektedir. Yine Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayımlanan uluslararası nitelikteki düzenlemeleri de iç hukukumuza uyarlama çabası içindedir. Gelişen iş dünyasının dinamikleri ve kuralları bireysel iş sözleşmelerini günlük hayatın olağan bir parçası haline getirmiştir; fakat bu gelişmelerle birlikte aynı zamanda çalışma hayatımızda bir takım sorunları da ortaya çıkarmıştır. Bu sorunlar ise yasal değişiklikler, yargı kararları ve doktrindeki görüşlerle çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Çalışmamızda yasal değişiklikler ve gelişmeler yanında bireysel iş hukuku alanında doktrindeki mevcut görüşlere ve yargı kararlarına da yer vererek gerek bilim insanlarına gerekse öğrencilere yardımcı olmaya gayret gösterdik. Ayrıca eserimizde Türk iş mevzuatına ilişkin yeni düzenlemelere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundaki ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanundaki ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki hükümlere de yer verilerek öğrencilerin ve okuyucuların istifadelerine sunulmuştur.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Genel Bilgiler
– İş Hukukunun Temel Kavramları ve Kapsamı
– İş Sözleşmesi
– İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları
– İşin Düzenlenmesi
– İş Sağlığı ve Güvenliği

KÜNYE BİLGİLERİ

İş Hukuku
Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, Arş. Gör. Nihat Seyhun Alp
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Türü: Hukuk, İş Hukuku
314 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3064 6

Bir Cevap Yazın