İnternette Haksız Rekabetin Önlenmesi

Ekonomik piyasayı bozucu haksız nitelikte ticari uygulamaların etkileri göz önüne alınarak, ekonomik piyasanın tüm katılanları lehine bir ortak müktesebat geliştirilmesi ihtiyacı yanında, internet kullanımı ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, internet ile hukuk kurallarının uyumunu gerekli kılmaktadır. Buradan hareketle, AB üye ülkelerin ulusal mevzuatında etkisini gösteren kapsamlı düzenleme, 2005/29 sayılı AB Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi ile AB’ye üye ülkeler bir uyum süreci içerisine girmiş olup, ad hoc düzenlemeler yapılması suretiyle bu katılıma nüfuz etmektedirler.

İnternet teknolojileri ile tartışmaya açılan haksız rekabetin internette spesifik görünüm şekillerinden, dürüstlük kuralına aykırı reklam ve satış yöntemleri yoluyla haksız rekabet halleri ile internette meydan verilen alan adı ihlalleri, başkasının marka ve ticaret unvanından haksız surette yararlanılması, internette yer verilen içeriğin izinsiz kopyalanması, ticari sırların teknoloji casuslarınca aşırılması, ticari sırların ifşası gibi metodik haksız rekabet halleri, yargılama sefahatinde tanımlandırılmakta güçlük çekilen olgulardandır.

Bu kitabın konusu, 2005/29 sayılı AB Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi eksenli olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında getirilen yeni düzenlemelerin ve tüm katılanların menfaatine bozulmamış bir iktisadi rekabet ortamının sağlanması yolunda internette haksız rekabetin önlenmesine yönelik içtihat ve alternatif arayışlarının araştırılmasıdır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Haksız Rekabete İlişkin Düzenlemeler Kapsamında Dürüstlük Kuralına Aykırı  Satış Yöntemleri ve Davranışlar
  • İkinci Bölüm İnternette Yayınlanan İçerik Bakımından Dürüstlük Kuralına Aykırılık
  • Haksız Rekabetten Doğan Hukuki Sorumluluk

KÜNYE BİLGİLERİ

İnternette Haksız Rekabetin Önlenmesi
Dr. Güzide Soydemir
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/02
Türü: Rekabet Hukuku
271 Sayfa
1. Hamur 16×24 cm
ISBN: 9789750231971

Bir Cevap Yazın