İnsan ve İnsan Dergisi / Güz 2015

İnsan ve İnsan Dergisi üç ayda bir elektronik olarak yayımlanan akademik hakemli bir dergidir. Bahar, Yaz, Güz ve Kış sayıları Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında yayımlanır.

İnsan ve İnsan Dergisi çok alanlı bir dergidir. Çevre, edebiyat, eğitim, etik, felsefe, hukuk, iktisat, ilahiyat, iletişim, işletme, mimari, müzik, psikoloji, sağlık, sanat, siyaset, şehir, tarım, tarih, teknoloji, toplum, turizm, uluslararası ilişkiler, yönetim ve yöntembilim alanlarında insana dair, özgün bakış açısına sahip akademik araştırma, inceleme ve çalışmalara yer verir.

Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunun ön değerlendirmesinden sonra, anonim en az iki hakem tarafından incelenir.

İÇİNDEKİLER

Makaleler
Articles

Çağdaş Emrah Çağlıyan
Varoluşa Ait Bir Gerçekliğin Betimleyicisi Olarak “Saçma” ve Amerikan Sinemasında İfade Biçimleri
“Absurd” as a Describer of a Reality Belonging to Existence and Its Expression in American Cinema

Türkan Erbay Dalkılıç / Tuğba Karan
Bağımsız Değişkenin Pareto Dağılımına Sahip Olması Durumunda Üyelik Fonksiyonunun Dayalı Parametre Tahmini
Parameter Estimation Based on Membership Function When an Independent Variable Has Pareto Distribution

Bora Erdem
Türkiye’de Yeni Medya Düzeninin Oluşumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Rolü
The Role of Savings Deposit Insurance Fund in the Formation of New Media Order in Turkey

A. Ziya Sandıkcıoğlu
Yazılı Basında Köşe Yazarı Egemenliğinin Muhabirlik Pratiğine Etkileri
The Effects of Dominancy of Columnist on the Practice of Correspondent in Printed Media

İnsan Hakları Kitaplığı
Human Rights Library

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme
Convention Relating to the Status of Refugees

KÜNYE BİLGİLERİ

İnsan ve İnsan
Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi
Akademik Hakemli Dergi
Sayı 6
Güz 2015
ISSN: 2148-7537

 

E-dergi okumak için tıklayın