İnsan ve İnsan Dergisi / Güz 2014

İnsan ve İnsan Dergisi üç ayda bir elektronik olarak yayımlanan akademik hakemli bir dergidir. Bahar, Yaz, Güz ve Kış sayıları Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında yayımlanır.

İnsan ve İnsan Dergisi çok alanlı bir dergidir. Çevre, edebiyat, eğitim, etik, felsefe, hukuk, iktisat, ilahiyat, iletişim, işletme, mimari, müzik, psikoloji, sağlık, sanat, siyaset, şehir, tarım, tarih, teknoloji, toplum, turizm, uluslararası ilişkiler, yönetim ve yöntembilim alanlarında insana dair, özgün bakış açısına sahip akademik araştırma, inceleme ve çalışmalara yer verir.

Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunun ön değerlendirmesinden sonra, anonim en az iki hakem tarafından incelenir.

İÇİNDEKİLER

Serdar Benligiray – İktisadî Bir Bilim Dalı Olarak ‘Finans’ın Bilim Felsefesi Perspektifinden Eleştirisi
Ahmet Güven – Gezi’nin Dili: Göstergebilimsel Bir İnceleme
Deniz Tansel İlic – Haber Üretiminde Göreli Özerklik Problemi: Bir Saha Araştırması
Yalçın Lüleci – Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği Arasındaki Sanatsal İlişkiler: “Ankara: Türkiye’nin Kalbi” Belgeseli Örneği
Gamze Ülker Tümlü / Nilüfer Voltan Acar – “Issız Adam” Filminin Gerçeklik Terapisine Dayalı İncelenmesi

KÜNYE BİLGİLERİ

İnsan ve İnsan
Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi
Akademik Hakemli Dergi
Sayı 2
Güz 2014
ISSN: 2148-7537

 

İnsan ve İnsan Dergisi
E-dergi okumak için tıklayın

Bir Cevap Yazın