İktisatçılar İçin Matematik

Kitap, uzun yıllar İİBF’lerde “İktisatçılar için Matematik”, “Matematik” vb. dersleri anlatan yazarın notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve uzun yıllara dayanan mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır.
Kitapta konular, gerçek hayatta sözel olarak karmaşık olabilecek ifadeleri, basit matematiksel fonksiyonlarla anlaşılır hale getirerek anlatılmaktadır. Mesela fiyat (P) arttığı zaman talep (Q) azalır. Bu sözel ifade pür matematikte y=f(x) ile gösterilir. İktisat eğitiminde pür matematikteki kısaltmalar yerlerini ekonomik değişkenlere bırakmakta ve yukarıdaki fonksiyon Q=f(P) şekline dönüşmektedir. Anlatılan konular, sade ve basit bir dille ve konu ile ilgili çok sayıda çözümlü örnekler eşliğinde anlatılarak, konunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.
Kitap, lisans seviyesindeki derse yönelik hazırlanmış olmasının yanında, bu konuda kendini geliştirmek isteyenler ile mesleki sınavlara hazırlananlara da hitap etmektedir.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Ekonomik Modeller ve Değişkenler Arası İlişkiler
– Denge Analizi
– Optimal Denge Değerlerinin Bulunması (Optimizasyon)
– Değişkenler Arası İlişkiler; İktisatta Kullanılan Doğrusal Denklemler
– Açık ve Kapalı Ekonomilerde Denge
– Matrisler ve Doğrusal Denklemlerin Çözümü
– Karşılaştırmalı Statik Analiz; Esneklikler
– Kar ve Fayda Maksimizasyonu, Piyasalarda Fiyatlama
– Dinamik Analiz; Büyüme ve Faiz Hesaplamaları
– Basit Endeksler, Uluslararası Rekabet Gücünü Ölçen Endeksler

KÜNYE BİLGİLERİ

İktisatçılar İçin Matematik
Prof. Dr. Emine Kılavuz
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Şubat 2015
Türü: Ekonomi, İktisat
520 Sayfa
1. Hamur 16×24
ISBN: 9789750231759

Bir Cevap Yazın