İdari Yargılama Hukuku

Ülkemizde idari yargı düzeni yaklaşık 84 yıldır görev yapmakta ve idarî uyuşmazlıklara bakmaktadır. İdarî mahkemelerin iş yükünün çokluğu göz önüne alındığında, idarî yargının, düzeni içinde önemli bir yere sahip olduğu da bir gerçektir. Öte yandan hukuk fakültelerinde, “idare hukuku ve idarî yargılama hukuku” uzun zamandır bir ders olarak okutulmaktadır. İdarî yargılama hukukunun bu önemine nazaran, hukuk Fakültesi öğrencilerinin ders kitabı ihtiyacı ile uygulayıcılar ve araştırmacıların ihtiyacını karşılamaya yönelik eserler pek fazla bulunmamaktadır. İdarî yargılama hukuku alanında özellikle ders kitabı bakımından önemli bir açık bulunmaktadır. Güncellenerek beşinci basımı gerçekleşen bu eser, kavramsal konuların örneklerle zenginleştirilmesi suretiyle öncelikle hukuk fakültelerinde okutulan idarî yargılama hukuku derslerinde okutulacak ders kitabı ihtiyacını karşılamak, bunun yanında da uygulayıcılara ve araştırmacılara yardımcı olmak maksadıyla kaleme alınmıştır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Türk İdari Yargı Teşkilatı ve Görev Alanı
– İdari Yargılama Usûlünde Yargılamanın Aşamaları
– İdari Dava Çeşitleri
– İdarî Yargılama Usûlünde Kanun Yolları

KÜNYE BİLGİLERİ

İdari Yargılama Hukuku
Prof. Dr. Ramazan Çağlayan
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Türü: Hukuk, İdare Hukuku
772 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3021 9

Bir Cevap Yazın