İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı

“İdari Yargı Pratik Çalışma” kitabımızın üçüncü baskısında olay sayısı ve çözümleri artırılmış, mevzuat değişikliklerine yer verilerek mevcut bilgiler güncelleştirilmiştir. Kitabımız; idari yargıya giriş-temel ilkeler, idari yargı teşkilâtı ve personeli, Uyuşmazlık Mahkemesi, idari yargıda ilk inceleme, iptal davası, tam yargı davası, yargılamanın işleyişi, yargı kararlarının uygulanması ve kanun yolları konularında birçok pratik çalışma, sınav soruları ve idari yargıya ilişkin güncel mevzuat içermektedir. Çalışmamızın başta Hukuk Fakültesi öğrencileri olmak üzere idari yargılama hukukuna ilgi duyan herkese yararlı olmasını dileriz.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– İdari Yargıya Giriş–Temel İlkeler
– İdari Yargı Teşkilât ve Personeli
– Uyuşmazlık Mahkemesi
– İdari Yargıda İlk İnceleme
– İptal Davası
– Yürütmenin Durdurulması
– Tam Yargı Davası
– Yargılamanın Yürüyüşü
– Yargı Kararlarının Uygulanması
– Kanun Yolları

KÜNYE BİLGİLERİ

İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı
Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Yrd. Doç. Dr. M. Aytaç Özelçi, Yrd. Doç. Dr. Elif Altınok Çalışkan, Arş. Gör. Dr. Sakine Nilüfer Bilgin
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Türü: Hukuk, İdare Hukuku
400 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3047 9

Bir Cevap Yazın