İdari Yargı Mevzuatı

Mevzuat derlemesinde başta Anayasa olmak üzere idari yargıya ilişkin önemli kanunlar yer almaktadır. Çalışma sadece idari yargıya ilişkin önemli kanunların derlenmesinden ibaret olmayıp, idari yargı alanında araştırma yapacaklar için de temel bir kaynak niteliğindedir. Zira mevzuatta yer alan kanunlarla ilgili makale ve kitaplara, kaynaklar başlığı altında yer verilmiştir. Diğer taraftan mevzuatta yer alan kanunların maddelerinin altında Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin önemli ve en güncel karar özetlerinin bulunması da özellikle uygulayıcılara ışık tutacak niteliktedir. Bu itibarla çalışma her yönüyle bir başvuru kaynak özelliğini taşımaktadır.

 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu
 • İl İdaresi Kanunu
 • Yerinden Yönetim Teşkilatı
 • İl Özel İdaresi Kanunu
 • Belediye Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Köy Kanunu
 • Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • İdari Usul ve İdari Faaliyet Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Kamulaştırma Kanunu
 • İmar Kanunu
 • Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu
 • Kamu İhale Kanunu
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Devlet İhale Kanunu
 • Kamu Personeli Devlet Memurları Kanunu

KÜNYE BİLGİLERİ

İdari Yargı Mevzuatı
Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz, Prof. Dr. Murat Sezginer, Prof. Dr. Cemil Kaya
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Türü: İdare Hukuku

552 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 13×20 cm
ISBN: 975 02 3086 8

Bir Cevap Yazın