İdari Dava Takip Rehberi

Kendine özgü kuralları bulunan idari yargılama usulünün iyi bilinmemesi nedeniyle idari yargı mercilerinde açılan iptal, tam yargı veya vergi davalarının takibinde taraflar, hukuken haklı olsalar bile usulî hatalar nedeniyle hak kaybına uğrayabilmekte ve bu kayıpların daha sonra telafisi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda ve ilgili Kanunlarda son zamanlarda yapılan köklü değişiklikler (2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı, 11/4/2013 tarihli ve 6459 sayılı, 27/6/2013 tarihli ve 6494 sayılı, 21/2/2014 tarihli ve 6526 sayılı, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler) ve Anayasa Mahkemesinin bu değişikliklere ilişkin iptal ve yürütmenin durdurulması kararları dikkate alınarak herkesin kolayca anlayabileceği şekilde güncel yargı içtihatları ve somut olaylarla örneklendirilerek hazırlanan bu rehberde; idari yargılama usulü hakkında temel bilgiler verilmiş, idari yargılamanın safhaları, davanın taraflarının yapacakları işlemler, gerek davanın açılmasında gerekse açılan davanın takibinde izlenecek yollar, kararların yerine getirilmesine ilişkin hususlar açıklanmış, dava dilekçesi, cevap dilekçesi, yürütmenin durdurulmasına itiraz, istinaf, temyiz, yargılamanın yenilenmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi dilekçeleri gibi idari yargılamanın her safhasında gereken dilekçe örneklerine yer verilmiştir. Kitap, hukukçuların yanında, idare aleyhine iptal, tam yargı veya vergi davası açacakların elinin altında bulunması gereken pratik ve uygulamaya yönelik yoğun bilgi içeren bir eser olarak yararlanıcıların beğenisine sunulmuştur.

 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • İdari Yargı Sistemi ile İlgili Genel Bilgiler
  • Davanın Açılması ve Takibi
  • Yürütmenin Durdurulması
  • Karar Aşaması
  • Kararlara Karşı Başvuru Yolları
  • Bağlantı, Çekinme ve Hâkimin Reddi, Davanın İhbarı

KÜNYE BİLGİLERİ

İdari Dava Takip Rehberi
Yaşar Güçlü
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Türü: İdare Hukuku
385 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 13×19 cm
ISBN: 975 02 2903 9

Bir Cevap Yazın