İbrahim Tırsî ve Dîvânı

İçindekiler

* Önsöz
* Kısaltmalar
* Neşir Meseleleri
* Birinci Bölüm
* İnceleme
* İbrahim Tırsî’nin Hayatı ve Edebî Şahsiyeti
* İbrahim Tırsî’nin Hayatı
* İbrahim Tırsî’nin Edebî Şahsiyeti
* Ele Aldığı Temalar
* Sosyal Temalar
* Eğlenceler
* Musiki
* Meslekler ve Zanaatlar
* Sebzeler ve Yemekler
* Hayvanlar
* Kılık-Kıyafet
* Yaşadığı Çevredeki Azınlıkların Millî Özellikleri
* Hattatlığı Dolayısı İle Ele Aldığı Konular
* Mevsimler
* İbrahim Tırsî’nin Eseri
* Nüshalar ve Tavsifleri
* Dili
* Aruz Ölçüsü
* Edebî Sanatlar
* İkinci Bölüm
* Tenkitli Metin Dîvân-ı Tırsî
* Gazeller
* Müstezadlar
* Tahmisler
* Tarihler
* Kaynakça

Künye Bilgileri

İbrahim Tırsî ve Dîvânı
Hazırlayan: Kadriye Yılmaz Orak
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
239 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar

İbrahim Tırsî ve Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın